Beter verlichte fietspaden in nieuwe wijken Leeuwarden

Aalscholver op een lantaarnpaal. Foto archief LC Foto: Niels Westra

De openbare verlichting langs fietspaden in Wiarda wordt snel verbeterd en de Boksumerdyk wordt op termijn ook een verlichte fietsroute, beloven burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

Beide plekken zijn door politiek jongerenorgaan Tienskip aangemerkt als donkere fietsplekken die betere verlichting verdienen. Verder zullen ,,langs de Langesân enkele masten verplaatst worden voor een gelijkmatiger verlichting’’, schrijven B en W.

Tienskip had nog een langere lijst met donkere fietsplekken, maar de gemeente is terughoudend, omdat de natuur buiten de bebouwde kom lijdt onder te veel licht. Soms leidt het ook tot schijnveiligheid. Het fietspad over het spoor tussen Jelsum en Stiens krijgt bijvoorbeeld geen extra verlichting. B en W denken nog na over een aantal moderne maatregelen, zoals verlichting van kruispunten en inzet van led-spots.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden