Apotheker Hanne Rozema van Medisch Centrum Leeuwarden promoveert op onderzoek naar specifieke soort bloedkanker

Hanne Rozema. Foto MCL

Hanne Rozema, apotheker bij MCL, is maandag gepromoveerd op een specifieke soort bloedkanker. Het gaat om het myelodysplastisch syndroom (MDS).
Lees meer over
Leeuwarden

Rozema heeft onderzoek gedaan naar de overleving, behandeling en uitkomsten van patiënten met MDS in de ‘echte wereld’. Alle patiënten die tussen 2005 en 2017 die zijn gediagnosticeerd met MDS in één van de Friese ziekenhuizen, zijn meegenomen in de studies. Dit zijn voornamelijk oudere patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar.

Met de onderzoeken hoopt Rozema bij te dragen aan een beter begrip van MDS en de behandeling van MDS-patiënten. De onderzoeken laten zien hoe de uitkomsten van behandeling van een specifieke soort bloedkanker in de echte wereld kan verschillen van wat er in klinisch onderzoek wordt gevonden.

Nieuws

menu