Analyse | Rapport Rekenkamer is een kans voor Leeuwarden

Het rapport van de Rekenkamer over de festivals in de Groene Ster bevat stevige kritiek op de gemeente. En biedt tegelijkertijd een kans. Een analyse.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden.

Psy-Fi 2018 in de Groene Ster bij Leeuwarden. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Leeuwarden

Catenaccio. Deze term gebruikte de voorzitter van de Rekenkamer om de houding van de gemeente Leeuwarden te omschrijven als het gaat om de vergunningverlening voor de festivals in de Groene Ster. Catenaccio – een Italiaanse term – komt neer op een defensieve houding in het voetbal waarbij de verdediging centraal staat. Waarbij het voorkomen van tegendoelpunten belangrijker wordt gevonden dan het scoren van een goal. Vooral niet willen verliezen.