Chagrijn over verkoop inboedel Zalen Schaaf in Leeuwarden: 'Als je om Schaaf geeft, doe je zulke dingen niet'

De acties van Frans van der Borg, oud-directeur van Zalen Schaaf, en diens entourage zijn schadelijk voor het theater. ,,As der ien is dy’t dat teater yn ’e útferkeap smyt, is it Frans van der Borg.’’

De lange tafels staan klaar in Zalen Schaaf.

De lange tafels staan klaar in Zalen Schaaf. FOTO LC/ASING WALTHAUS

,,Wy nimme Zalen Schaaf oer en meitsje der wat moais fan’’, zegt Jaap Hoekstra. Hij is de investeerder die het Leeuwarder theater koopt, laat verbouwen en verduurzamen, en het laat exploiteren door Agora, het initiatief dat bij de Leeuwarder gemeenteraad als beste voor Schaaf uit de bus is gekomen. ,,Maar sa’t it no giet, is it wol ferfelend.’’

Slecht-verliezersgedrag

Hij doelt op wat hij ziet als slecht-verliezersgedrag bij oud-directeur Van den Borg en de mensen van Zalen Schaaf blijft!, die een plan hadden dat het niet heeft gehaald. Zij stellen op internet of het twee eeuwen oude theater verloren gaat en zijn er nu aan het opruimen. Vrijdag en zaterdag zijn er kijkdagen, waar liefhebbers van alles kunnen kopen. Zaterdag staat er ook een veiling op het rooster, van grotere voorwerpen.

Van der Borg vertelde in deze krant, dat de nieuwe eigenaar van Schaaf een te laag bod deed (10.000 euro), wat hij als een belediging ervoer. Hoekstra herinnert zich dat anders. Hij is er wezen kijken, met een vertegenwoordiger van Boel, het Groninger jeu-de-boulescafé dat de horeca zal doen. In eerste instantie bood hij er 10.000 euro voor. Toen dat in slechte aarde viel, verhoogde hij het bod tot 25.000. ,,En dan mocht Van der Borg de studio dy’t hy der derboppe hat derút helje.’’

‘Jullie krijgen niks’

Niet alle voorwerpen zijn even interessant, zegt Hoekstra. De apparaten uit de keuken ,,kinne nei it âld-izer’’, bijvoorbeeld. Maar sfeerbepalende voorwerpen, ,,fan historyske wearde, lykas ynliste foto’s fan artysten dy’t der spile ha’’ wilde hij voor Schaaf bewaren.

‘Jullie krijgen niks’, zou Van den Borg op het laatste bod gezegd hebben. ,,Hiel lytsbernich’’, vindt Hoekstra dat. ,,Se sille it no los ferkeapje, dan krije se der nea sa’n bedrach foar. Se beskuldigje ús derfan dat wy de siel ut Schaaf helje soenen, mar as der ien is dy’t dat teater yn ’e útferkeap smyt, is it Frans van der Borg.’’ De kijkdagen zal Hoekstra links laten liggen. ,,Hy docht mar wat er dwaan wol.’’

'Als je om Schaaf geeft, doe je zulke dingen niet'

De beschuldigingen vanuit de kringen rond Zalen Schaaf blijft! ergeren ook wethouder Hein de Haan. De gemeente krijgt er volop van langs op de sociale media. De Haan wijst erop, dat de gemeente de exploitanten van Schaaf bovendien zeer ter wille is geweest door tijdens de afgelopen periode gas en elektriciteit te betalen. Bovendien kocht de gemeente het gebouw in 2009 voor een miljoen, met de bedoeling om het te slopen. Van den Borg, de toenmalige eigenaar, wist dat en had er destijds geen problemen mee.

,,Als je om Schaaf geeft, doe je zulke dingen niet’’, zegt De Haan. ,,Want Schaaf blijft gewoon bestaan.’’ Dat beaamt ook Hoekstra: het theater blijft zo heten. Al hebben de huidige gebruikers de blauwe letters inmiddels van de gevel gehaald. ,,Wat net iens mei, want dy ha ik derby kocht’’, volgens Hoekstra.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden