Aat Nielsen-Wit was zeventien jaar 'invaller' als predikant in Dokkum. Maandag werd ze honderd

Aat Nielsen-Wit, het oudste lid van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden is maandag honderd geworden. Ze vierde het in kleine kring in Abbingahiem in Leeuwarden.

De kerk van de remonstrantse en doopsgezinde gemeente in Dokkum

De kerk van de remonstrantse en doopsgezinde gemeente in Dokkum

Lees meer over
Leeuwarden

Nielsen-Wit - haar voornaam voluit is Adriaantje - werd in 1923 geboren in Houten (Utrecht). Op het gymnasium in Alkmaar raakte ze geïnteresseerd in Bijbelverhalen en in het Hebreeuws. Ze ging in Leiden en Amsterdam theologie studeren.