Aanleg snelfietspad Heerenveen-Leeuwarden start bij Wytgaard

Het fietspad langs de Brédyk bij Wytgaard. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Fietsers tussen Leeuwarden en Heerenveen krijgen een verbeterde snelle route langs de oude Rijksstraatweg. De aanpassingen beginnen bij Wytgaard.
Lees meer over
Leeuwarden
Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden presenteerden dinsdag plannen voor het traject buiten de bebouwde kom tussen de Trije Romers bij Reduzum en de Weidumerdyk bij Wytgaard. Hier wordt het bestaande pad verbreed tot 4 meter. Het pad krijgt zwart asfalt, met een rode kleur bij de kruisingen.

,,De verbreding zal worden gecombineerd met het vervangen van de populieren langs het fietspad Brédyk-Hegedyk.’’ Met de omwonenden van dit gebied is in juli al overlegd. ,,De totale kosten zijn geraamd op 3,6 miljoen euro’’, staat in de brief van het college aan de gemeenteraad. Het rijk heeft 1,15 miljoen euro subsidie toegezegd.

Bundelen

Vanuit de gemeenteraad kwam eerder het verzoek om de route via Grou aan te leggen, maar de westelijker gelegen rijksstraatweg via Jirnsum is beter geschikt om ,,het lange afstandsfietsverkeer te bundelen en aanliggende dorpen te bedienen’’, volgens b. en w. De verbinding werd in de negentiende eeuw aangelegd als een zo recht mogelijke route tussen Leeuwarden en Heerenveen.

Dorpsbewoners vroegen de gemeente in juli of er iets gedaan wordt tegen landbouwverkeer op het fietspad. Volgens b. en w. komen hier geen speciale maatregelen tegen, tenzij dit ,,vaak voorkomt’’.

Nieuws

menu