26 studio's voor dak- en thuislozen aan de Oostergoweg in Leeuwarden

Een van de bewoners (rechts) tekent het contract. FOTO LEGER DES HEILS

Aan de Oostergoweg in Leeuwarden zijn 26 studio’s voor dak- en thuislozen gerealiseerd. De eerste bewoners zijn inmiddels ingetrokken.
Lees meer over
Leeuwarden

Op dit moment wonen er achttien mensen, weet Annemiek Schuurman, regiomanager Friesland bij het Leger des Heils. De komende weken komt daar in delen de rest van de bewoners bij.

De woningen zijn zogeheten doorstroomstudio’s. Dat betekent dat de studio’s voor tijdelijke bewoning bedoeld zijn. ,,De doorstroomstudio’s helpen ons om de druk op de nachtopvang te verminderen”, vertelt Schuurman. ,,Die opvang is een noodoplossing en niet geschikt voor langere tijd.”

‘Vaste plek waar ze rust kunnen vinden’

,,Mensen hebben een vaste plek nodig, waar ze rust kunnen vinden”, zegt Schuurman. ,,Zo kunnen ze toewerken naar een nieuwe eigen plek. Bij deze studio’s krijgen de bewoners de nodige ondersteuning.” De bewoners betalen zelfstandig de huur.

Het Leger des Heils verwacht dat de bewoners een tot twee jaar in de studio’s wonen, voordat ze vertrekken naar een geheel zelfstandige woning.

De woonstudio’s zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Leger des Heils, Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie (LIMOR), opvang Wender en Sociaal Domein Fryslân. De beschikbaarheid van de studio’s is verdeeld onder de partijen.

Nieuws

menu