23 projecten in Noordwest-Friesland krijgen subsidie van de provincie

In het kaatsmuseum kan kaatsen worden beoefend als game. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

De provincie Fryslân heeft subsidies verstrekt aan 23 initiatieven in Noordwest-Friesland. In totaal gaat er bijna 296.000 euro vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) naar de regio.
Lees meer over
Leeuwarden
Waadhoeke

De grootste bijdrage (35.000 euro) gaat naar Stichting Support Fryslân. De stichting wil duurzame contacten tussen nieuwkomers en andere inwoners van de gemeente Leeuwarden tot stand brengen en versterken. Eenzelfde bedrag gaat naar mfa Minnertsga, waar ze een multifunctionele sport- en ontmoetingsplaats willen maken met een kaats- en tennismuur, een oefenveld, jeu de boulesbanen, een beachvolleybalveld en buitenfitnessapparatuur.

Maar ook veel (kleinere) initiatieven en projecten kregen subsidie, zoals het kaatsmuseum in Franeker, dat een jonger publiek en andere doelgroepen naar het museum wil trekken (9070 euro subsidie).

In 2021 kunnen er van 11 januari tot en met 4 februari weer nieuwe subsidies aangevraagd worden. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Nieuws

menu