Samen met

Al 150 jaar 'Willen Is Kunnen' in Heerenveen

V.l.n.r.: Thijs van Loenhout, Kirsten Kappetein, Mirjam van Rheenen, Brigitte Spierings en Trijntje Jansma. Zij hopen veel (oud-)sporters te mogen begroeten bij de reünie op 29 oktober. FOTO WIK-FTC

Anderhalve eeuw oud maar nog springlevend, dat is WIK-FTC, de ‘moeder aller Heerenveense sportverenigingen’. Vijf leden, als trainer dan wel bestuurder actief, blikken terug op de ontwikkelingen binnen hun club. Met de jubileumviering op 29 oktober in het vizier maken ze ook een sprong vooruit.
Lees meer over
Heerenveense Courant

De voorstellingsronde dient als warming up. De aanwezigen komen uit verschillende disciplines maar delen dezelfde passie: bewegen! Thijs van Loenhout is sinds zijn CIOS-stage 20 jaar geleden het heren turnen ingerold (‘Ja, Epke’s sport!’) en noemt zich nu vakidioot.

Kirsten Kappetein begon in 1982 als trampolinetrainster en is nog steeds actief binnen de Trampoline School Heerenveen. Mirjam van Rheenen, begonnen met streetdance, is al jaren trainster bij het dames turnen. Lang voor haar deed Trijntje Jansma dat: plakboeken getuigen van celebrity’s uit haar kweekvijver. Zij is het gezicht van de reüniecommissie, terwijl bestuurder Brigitte Spierings het contact tussen reüniecommissie en bestuur onderhoudt.

WIK-FTC is ontstaan uit diverse sportclubcombinaties, afsplitsingen, fusies en hergroeperingen uit het verleden. In 1906 was WIK nog een damesclub, die met immense turnfeesten wel 8.000 toeschouwers trok. De heren van de Friso Tyr Combinatie - als FTC sinds 1939 met WIK samengegaan - namen in 1928 zelfs deel aan de Olympische Spelen in Amsterdam! Maar dat was toen, de aanwezigen willen over nu praten.

Bakermat

Sinds in 1974 het CIOS, de opleiding voor sportleiders, zijn deuren opende, blinkt Heerenveen uit in sportaccommodaties, trainers en toptalenten. Zo waren er altijd wel stagiaires voorhanden, die daarna vaak als trainer bleven. Trijntje is van voor die tijd: ,,Ik begon op mijn achtste met turnen en ben door Jan Groothoff, destijds de hoofdleider van WIK-FTC en een begrip in Heerenveen, als assistente gevraagd. Na de kweekschool stond ik voor de klas, maar in mijn vrije tijd trainde ik alle groepen.”

Met voorgeschreven oefenstof stoomde deze ex-topturnster (Trijntje Haven!) sporters van alle leeftijden klaar voor regionale en nationale wedstrijden. Mirjam, die met haar zoontje bij peutergym is begonnen, brengt in: ,,Tegenwoordig mogen ze al heel jong wedstrijdjes doen. Wel speels natuurlijk.” Waarop Kirsten verzucht dat de grens internationaal gelukkig weer wordt opgetrokken naar 16 jaar: ,,Talent moet uitkristalliseren! Wij zitten allemaal in de turnhal, we horen bij elkaar en verwijzen onderling door.”

Dat herkennen de anderen. Als je kinderen bezig ziet, ontdek je gauw genoeg welke sport hem of haar het beste past. Het nut van gymnastiek als basis voor elke andere sport staat onomstotelijk vast en bewegen als therapie voor wat-dan-ook vindt steeds meer weerklank. Brigitte bevestigt: ,,Een zwemdiploma hoort bij de opvoeding, een beweegdiploma hoort daar ook bij. Bewegen is zó belangrijk!” De peuters sluiten hun gymlessen af met een ‘nijntje-beweegdiploma’, waar ze supertrots op zijn.

Digitaal bewegen

Trainers worden nu anders opgeleid dan vroeger, heel veel gaat digitaal. Kirsten merkt op: ,,Vroeger was didactiek nog het belangrijkste vak, nu staan ze relatief weinig uren in de zaal.” En zelfs jurycursussen zijn tegenwoordig digitaal. Dat maakt het er voor goedwillende ouders niet makkelijker op.

Trijntje voegt eraan toe dat goed geschoolde juryleden belangrijk zijn, maar merkt ook dat ze heel moeilijk te vinden zijn: ,,Voor jureren was vroeger een nationaal brevet nodig.”

Thijs is er wel handig mee: ,,Zo kan iedereen de basisturnoefeningen op Youtube leren door mee te doen.”

Coronatijd

Sinds de coronatijd is trainers vinden lastiger geworden, en vrijwilligers strikken voor de vereniging zo mogelijk nóg moeilijker. Brigitte kwam in 2002 in het bestuur en is na een onderbreking van enkele jaren weer terug. Intussen bleef ze steeds actief met de ledenadministratie, het wedstrijdsecretariaat en de financiën. ,,En het jubileum”, vult ze aan. ,,Op 29 oktober zijn alle reünisten welkom vanaf 11.00 uur. Eerst is er tijd voor bijpraten met koffie en een lunch en daarna is er een optreden uit de oude doos. Wie sportkleding meebrengt, mag zélf bewegen in het Epke Zonderland Turncentrum. Maar afhankelijk van je conditie is een bezoek aan de nieuwe topsporthal een goed alternatief.”

Uiteraard sluit het feest in Sportstad Heerenveen af met een uitvoering door leden en oud-leden van WIK-FTC.

Voor lezers die nu al een sprintje willen trekken: opgeven kan nog tot 10 oktober via wikftc150jaar@gmail.com.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Heerenveense Courant

Nieuws

menu