Zorgen in de Streek over te 'zwaar' bedrijventerrein bij Heerenveen: 'Dit kin sa net. Hjir komt oerlêst fan'

In de Streek - de dorpen Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot en Terband - zijn grote zorgen over het nieuwe bedrijventerrein Klaverblad Noordoost bij Heerenveen.

Knooppunt Heerenveen met linksboven de weilanden ten noorden van de A7 die worden omgebouwd tot bedrijventerrein Klaverblad Noordoost.

Knooppunt Heerenveen met linksboven de weilanden ten noorden van de A7 die worden omgebouwd tot bedrijventerrein Klaverblad Noordoost. FOTO NIELS DE VRIES

Lees meer over
Heerenveen

Dit bedrijventerrein wordt de komende jaren aangelegd aan de oostkant van Heerenveen, ten noorden van de snelweg A7. Het totale gebied heeft een omvang van 120 hectare. Naast een bedrijventerrein van zo’n 40 hectare komt er een strook van 50 hectare met ‘natuurinclusieve’ landbouw en een zonnepark met water en bosjes van 30 hectare, is de bedoeling.

Nieuws

menu