Wordt Katlijk een tweede 'Franeker'? Met grote risico's? 'Nee, onzin'

Langzaam komen meer details naar buiten over het zorgplan voor de Moskoupleats in Katlijk. De gemeente voorziet ‘grote risico’s’. De initiatiefnemer spreekt van ‘wilde verhalen’.

FOTO

FOTO GOOGLE STREETVIEW

Het dorp maakt zich al langer zorgen over de mogelijke plannen voor de Moskoupleats, een vervallen boerderij aan de Schoterlandseweg waar in september 2017 een dodelijk familiedrama plaatsvond. Niet alleen Plaatselijk Belang Katlijk trok aan de bel, ook de buurtverenigingen De Sanrapen en Heidehippers deden dit. Alle drie zijn tegen een nieuw plan van zorgaanbieder Thorp.

Eind vorig jaar begon de onrust in Katlijk. Later, begin maart, stelden partijen in de Heerenveense gemeenteraad vragen over de Moskoupleats. En onlangs lieten burgemeester en wethouders weten eveneens zorgen én nog veel vragen te hebben. Zij willen van Thorp aanvullende informatie over onder andere het aantal begeleiders en hun opleidingsniveau. Het initiatief past bovendien niet in het bestemmingsplan. De aanvraag is onvolledig en schetsen zijn te miniem.

Lees ook | Onrust in Katlijk over komst zorginstelling

De Friese GGZ kent Thorp niet. Er zouden drie eigenaren zijn, aldus de gemeente, die de omschrijving van het concept van Thorp hebben voorgelegd aan de GGZ. Die heeft laten weten dat het líjkt te gaan om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En dit lijkt dan weer op de GGZ-afdeling in Franeker, staat in gemeentelijke documenten.

‘Wilde verhalen’

Onzin, zegt Harry Mars uit Steggerda. Met zijn bedrijf Mars Bouwmanagement is hij een van de initiatiefnemers. Mars regelt voor Thorp de aanvraag en het voortraject. Hij spreekt van ‘wilde verhalen’ die niet kloppen en vindt dat de gemeente zich heeft laten opjutten door een paar inwoners van Katlijk die niet weten waarover zij praten.

Heerenveen is gewoon op de hoogte van het plan, vertelt Mars. ,,Ik doe vaker zaken met gemeenten, maar ik ben zó teleurgesteld in de gemeente Heerenveen. Het gaat hier niet om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening – de ‘Franeker’-connectie is niet aan de orde – maar om een woongroep voor mensen met een beperking. Ja, een psychische beperking. Althans, het zijn mensen die vallen onder de Wet langdurige zorg. Ze zijn niet voldoende in staat om zelf vorm en inhoud aan hun leven te geven. Thorp geeft deze mensen een zinvol leven en een rustige en prettige woonomgeving. Ze gaan bijvoorbeeld It Fryske Gea helpen in het Ketliker Skar.’’

Permanent toezicht

In de Moskoupleats komen 24 zorgappartementen plus dagbesteding, is de bedoeling. De appartementen zijn voor cliënten die permanent toezicht nodig hebben. Maar gaat het om volwassenen of jongeren of kinderen? En komen die uit Heerenveen en omliggende dorpen of van elders?

De gemeente heeft nog veel vragen. Heerenveen stelt: ‘Ten aanzien van (sociale) veiligheid worden grote risico’s voorzien, voor zowel de leefomgeving als de te behandelen patiënten als de in te zetten werknemers. Een concrete inschatting daarvan kan, gezien het minimale bedrijfsplan, niet worden gegeven’. Het zijn ‘vragen die dringend beantwoording behoeven’.

Harry Mars zegt nu eerst met de gemeente te willen spreken. ,,Wij kunnen de geruchten uit het dorp zo ontkrachten. Wij hebben steeds alle informatie aangeleverd. Heerenveen weet alles.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen