Wetterskip: geen bomen op kade Heerenveen, wortels tasten de waterkering aan

Op waterkeringen horen geen bomen te staan. Dat is nou eenmaal de regel. Met deze uitleg reageert Wetterskip Fryslân op de gemeente Heerenveen.

De kade aan de Heideburen is een van de plekken in Heerenveen die moeten worden opgehoogd.

De kade aan de Heideburen is een van de plekken in Heerenveen die moeten worden opgehoogd. FOTO NIELS DE VRIES

Die maakte onlangs bekend een ‘totale kaalslag’ langs meerdere waterkanten in Heerenveen te willen voorkomen. Naar de mening van de gemeente sneuvelt er in plannen van Wetterskip Fryslân te veel groen. Het waterschap wil eerst veel bomen kappen om snel en gemakkelijk kaden te verhogen.

Lees ook | Heerenveen grijpt in en voorkomt ‘totale kaalslag’ op kaden

Heerenveen betaalt daarom bijna 50.000 euro mee om de plannen van het waterschap enigszins aan te passen, stond woensdag in de LC . Op twee plekken, in de omgeving van de Muntflats en bij het water van de Oude Veenscheiding, kunnen hierdoor veel bomen blijven staan of worden zelfs nieuwe exemplaren en wilde bloemen geplant.

Onoplettendheid van twee partijen

Volgens het waterschap is de noodzaak om her en der bomen te kappen een gevolg van onoplettendheid van beide partijen in het verleden. ,,Het is al jaar en dag de regel dat op waterkeringen geen bomen horen te staan’’, zegt woordvoerder Marjan Hoogeveen. De wortels van bomen kunnen keringen aantasten.

Enerzijds hoort de gemeente dit bij te houden, anderzijds heeft het waterschap dit oogluikend toegestaan. ,,Het is niet de bedoeling om iemand te beschuldigen. Maar als je het zo wilt zeggen, zijn beide schuldig, denk ik.’’

Nieuwe regels en inzichten

Daarnaast wijst Hoogeveen op het verzakken van de keringen vanwege de veenondergrond in en rond Heerenveen en op nieuwe regels over hoogtes van waterkeringen. ,,Daar hebben wij ons gewoon aan te houden.’’ De oude regels zijn vaak tientallen jaren oud, van voor de nieuwe inzichten over het veranderende klimaat.

Wetterskip Fryslân grijpt niet alleen in bij de Muntflats en de Oude Veenscheiding. Ook in het gebied rond Museum Belvédère worden kaden opgehoogd en versterkt, evenals aan de Heideburen en rond de Badweg en de Wederik.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen