Wethouder Rinkes: handelswijze gemeente Heerenveen in boodschappen-affaire was niet goed

De manier waarop Heerenveen 14 duizend euro terugvorderde van een bijstandsgerechtigde was niet goed. Dat zegt wethouder Hedwich Rinkes.

De Heerenveense boodschappenaffaire.

De Heerenveense boodschappenaffaire. Piroschka van de Wouw

Rinkes zegt dit in reactie op een artikel in de Leeuwarder Courant over een onderzoek van de bezwaarcommissie in wat de ‘boodschappen-affaire’ is gaan heten. De terugvordering van 14 duizend euro was volgens de commissie onterecht. Volgens de gemeente was er sprake van fraude omdat een bijstandsgerechtigde boodschappen kreeg van haar ouders. Ondanks dat ze kon aantonen dat ze ook zelf betaalde voor een deel van de dagelijkse benodigdheden, eiste de gemeente het maximale bedrag terug. Onterecht, aldus de commissie die harde kritiek had op het onderzoek. ‘Het college heeft nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen’, schreef de commissie. En: ‘de hulp van de ouders is niet onverenigbaar met de bijstand, de inlichtingenplicht is niet geschonden’. Op advies van de commissie draaide het college van B en W de maatregel terug.

,,De commissie heeft heel goed uiteengezet wat er is gebeurd en de vinger op de zere plek gelegd. Daar is geen andere conclusie mogelijk”, aldus Rinkes. ,,Als deze mensen niet naar de bezwarencommissie waren gegaan, dan hadden ze de 14 duizend euro moeten terugbetalen. Ik snap dat mensen hier van schrikken.”

Volgens Rinkes zijn er sinds deze zaak, die speelde in 2018 en 2019, de nodige verbetertrajecten ingezet. ,,We moeten naar meer compassie, die weg is al ingeslagen.” Maar wat er in 2019, na het advies van de commissie en het terugdraaien van de opgelegde maatregel precies gebeurde, kan Rinkes niet zeggen. ,,Ik ben politiek verantwoordelijk maar ik was toen nog geen wethouder. Daarom vind ik het lastig daarop te reageren.”

De afgelopen dagen heeft de ‘boodschappen-affaire’ het college bezig gehouden, nadat dinsdagavond onder meer Wanda Ottens van de PvdA en Dimph van Ruth van de SP aangaven veel signalen te hebben dat bijstandsgerechtigden zich onheus bejegend voelen door de gemeente. In eerste instantie zei Rinkes zich niet in dat beeld te herkennen. ,,Maar gezien de signalen hebben we als college besloten dat nu na te gaan en bijstandsgerechtigden te bevragen over hoe ze zich bejegend voelen.”

Uitsluiten dat er meer schrijnende gevallen van terugvordering van bijstand in Heerenveen zijn, kan Rinkes niet. ,,Daarom wil het college een onderzoek naar de terugvorderingen door de gemeente. We moeten goed kijken hoe we dat gedaan hebben.”

Dat voorstel van het college lijkt op het initiatief van Retze van der Honing van GroenLinks, die vrijdagochtend aangaf zo’n onderzoek te willen. ,,Het is mooi dat het college dat nu ook voorstelt, maar daar moeten we het nog wel goed over hebben. Het onderzoek moet namelijk wel door een onafhankelijke partij worden gedaan.” Bijna alle partijen gaven vrijdag aan het initiatief van Van der Honing te steunen. D66 wil eerst in de raad over het onderwerp spreken, coalitiepartijen CDA en VVD hielden zich op de vlakte.

De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente van 1075 bijstandsgerechtigden een deel van de uitkering teruggevorderd. Bij 44 zaken ging het om een bedrag van boven de tienduizend euro. In 2021 is er al vijf keer geld teruggevorderd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen