Wethouder Hedwich Rinkes kondigt onderzoek aan naar terugvorderingen bijstand in Heerenveen

FOTO ARCHIEF

De gemeente Heerenveen gaat onderzoeken hoe de gemeente heeft gehandeld bij terugvorderingen van bijstand, dat zegt wethouder Hedwich Rinkes.

Aanleiding is de rapportage van de commissie bezwaarschriften over het terugvorderen van 14.000 euro bij een bijstandsgerechtigde. Die zou volgens de gemeente jarenlang alle boodschappen hebben gekregen van haar ouders.

Maar de commissie bezwaarschriften liet weinig heel van het besluit tot terugvordering. Zo heeft de gemeente ‘nagelaten zorgvuldig onderzoek te doen’. En ook al kon de vrouw aantonen dat ze wel degelijk zelf boodschappen had betaald, de gemeente ging daaraan voorbij en vorderde het maximale bedrag terug.

‘Dit strookt niet met de pintransacties uit de bankafschriften’, schreef de commissie die tot de conclusie kwam dat de hulp die de vrouw ontving ‘niet onverenigbaar was met de participatiewet’ en het college adviseerde de maatregel terug te draaien. ‘Het bestreden besluit kan niet in stand blijven’. Het college van b. en w. volgde het advies op, de maatregel ging van tafel. De ingehouden bijstand, werd terugbetaald.

College wil een onderzoek

,,De afgelopen dagen heeft het college het hier over gehad. We willen een onderzoek naar de terugvorderingen en we gaan bij de bijstandsgerechtigden na over hoe zij zich bejegend voelen”, aldus Rinkes. Eerder liet GroenLinks raadslid Retze van der Honing al weten zo’n onderzoek te willen. Een meerderheid van de raad lijkt zijn initiatief te steunen.

Over de casus zelf, en het oordeel van de commissie, is Rinkes duidelijk. ,,De commissie heeft heel goed uiteengezet wat er is gebeurd en de vinger op de zere plek gelegd. Daar is geen andere conclusie mogelijk.”

De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente van 1075 bijstandsgerechtigden een deel van de uitkering teruggevorderd. Bij 44 zaken ging het om bedragen van meer dan tienduizend euro. Dit jaar heeft de gemeente al in vijf gevallen geld teruggevorderd.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen