Vragen en zorgen: nieuwe infoavond over zorgboerderij Katlijk

Over het zorgplan voor de Moskoupleats in Katlijk bestaan nog veel vragen. Een nieuwe informatieavond moet meer duidelijkheid brengen.

FOTO

FOTO GOOGLE STREETVIEW

Vrijwel alle betrokken partijen zitten met vragen: het dorp, het gemeentebestuur, de politiek en de initiatiefnemer. Die laatste, Harry Mars uit Steggerda, wil opnieuw een informatieavond organiseren, het liefst nog deze of volgende maand. Dit keer in dorpshuis De Kiekenhof in Nieuwehorne, omdat het Thomaskerkje in Katlijk in coronatijden te klein is voor zo’n bijeenkomst. Mars kan niet wachten. ,,Hoe eerder hoe beter. Ik heb het dorp en de gemeente diverse voorstellen gestuurd.’’

Inwoners maken zich zorgen over de plannen voor de Moskoupleats, een vervallen boerderij aan de Schoterlandseweg waar in 2017 een dodelijk familiedrama plaatsvond. Niet alleen Plaatselijk Belang Katlijk heeft aan de bel getrokken, ook de buurtverenigingen De Sanrapen en Heidehippers. Alle drie zijn tegen.

Volgens Mars gaan er in het dorp echter ‘wilde verhalen’ rond. Het gaat niet om mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, maar om een woongroep voor mensen met een psychische beperking, gaf hij eerder al aan. Het betreft zorgcategorie 3 tot 4, zoals dat heet. Eerder leek het te gaan om de minder zware categorie 1.

24 appartementen plus dagbesteding

In de Moskoupleats moeten 24 appartementen komen plus dagbesteding. De cliënten hebben permanent toezicht nodig. Daarover leven vragen in het dorp. Zorgen zijn er ook over hoe snel hulpdiensten bij de boerderij kunnen komen. Inwoners vragen zich bovendien af wat het zorgplan betekent voor de bouw van andere woningen. Kunnen eigen inwoners straks nog een nieuw huis krijgen?

De gemeente neemt vooralsnog een afwachtende houding aan. Na de informatieavond, en mogelijke nieuwe suggesties uit het dorp, gaat Heerenveen het plan van Mars beoordelen. Medio volgend jaar beslist de gemeente of het initiatief kan doorgaan, laat de Heerenveense wethouder Jaap van Veen weten.

Ondertussen zijn er ook in de politiek vragen. Bij de FNP bijvoorbeeld. Deze partij vindt dat de inwoners slecht worden geïnformeerd en betrokken. Ook wil de FNP van de gemeente weten of en wanneer de gemeenteraad invloed kan uitoefenen op de plannen en eisen kan stellen aan bijvoorbeeld het type zorg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen