Voortgezet speciaal onderwijs Heerenveen moet uitwijken naar ander gebouw door ruimtegebrek

FOTO

FOTO GOOGLE MAPS

Het schoolgebouw aan de Buitenbaan 3 in Heerenveen wordt vanaf augustus 2021 ingezet om het ruimtegebrek van SBO It Oerset en (V)SO Duisterhoutschool aan te pakken.
Lees meer over
Heerenveen

Het voortgezet speciaal onderwijs van de Duisterhoutschool zal, zoals het nu staat, verhuizen naar de Buitenlaan, zodat er aan de Domela Nieuwenhuisweg - waar beide scholen nu gehuisvest zijn - meer ruimte ontstaat. Het gaat om 60 leerlingen.