Voortgezet speciaal onderwijs Heerenveen moet uitwijken naar ander gebouw door ruimtegebrek

FOTO

FOTO GOOGLE MAPS

Het schoolgebouw aan de Buitenbaan 3 in Heerenveen wordt vanaf augustus 2021 ingezet om het ruimtegebrek van SBO It Oerset en (V)SO Duisterhoutschool aan te pakken.
Lees meer over
Heerenveen

Het voortgezet speciaal onderwijs van de Duisterhoutschool zal, zoals het nu staat, verhuizen naar de Buitenlaan, zodat er aan de Domela Nieuwenhuisweg - waar beide scholen nu gehuisvest zijn - meer ruimte ontstaat. Het gaat om 60 leerlingen.

Het is een oplossing waar de gemeente Heerenveen samen met SO Fryslân, Ambion, OSG Sevenwolden en het Bornego College tot is gekomen. Het schoolgebouw is nu nog in gebruik door OSG Sevenwolden.

Op de huidige locatie van de scholen is geen mogelijkheid om uit te breiden. Die uitbreiding is wel nodig, wanneer dit niet gebeurt vreest wethouder Jelle Zoetendal dat leerlingen uit moeten wijken naar scholen verder bij huis vandaan.

De verwachting is dat het gebouw aan de Buitenbaan beschikbaar komt door de herschikking van ruimtes voor het voortgezet onderwijs.