In Aldeboarn-De Deelen zijn ze al lang bezig met het opnieuw vormgeven van het platteland: 'Onze aanpak, van onderop, kan heel Nederland inspireren'

Het kabinet wil met een gebiedsgerichte aanpak het platteland als het ware opnieuw vormgeven. Opgaven genoeg: klimaat, landbouw, waterkwaliteit, stikstof, natuur. In veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen zijn ze al lang bezig. ,,Wat wij doen kan alleen als het sociaal gebeurt, want het is ingrijpend.”

Aldeboarn-De Deelen vanuit de lucht.

Aldeboarn-De Deelen vanuit de lucht. Foto Jilmer Postma

Lees meer over
Heerenveen

Het verhaal van de mensen die een slinger willen geven aan de transitie van Aldeboarn-De Deelen sloeg zo aan bij de directeuren van verschillende ministeries, dat het Rijk laatst besloot om 22 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het geld komt uit de met 24,3 miljard gevulde pot van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Nieuws

menu