Uitbouw mfc moet ruimtetekort Heerenveense scholen oplossen

Een oplossing voor het scholenprobleem in de Heerenveense woonwijk Skoatterwâld is in zicht. Multifunctioneel centrum De Spil wordt flink uitgebreid.

Multifunctioneel centrum De Spil in de Heerenveense wijk Skoatterwald wordt over een paar jaar uitgebreid.

Multifunctioneel centrum De Spil in de Heerenveense wijk Skoatterwald wordt over een paar jaar uitgebreid. FOTO NIELS DE VRIES

Skoatterwâld telt twee basisscholen: cbs De Burcht en obs Het Slingertouw. Beide zijn gehuisvest in multifunctioneel centrum De Spil aan het Schoterplein. Als gevolg van de economische meewind van de afgelopen jaren en de huizenbouw die hierdoor weer op gang is gekomen, zeker in Skoatterwâld, groeit het aantal leerlingen rap. Er is meer ruimte nodig. De gemeente Heerenveen kondigde vorig jaar een onderzoek aan naar een structurele oplossing voor het scholenprobleem.

De Burcht heeft al op korte termijn een tekort aan ruimte, staat in een onlangs verschenen rapport. Bij Het Slingertouw ontstaat zo’n tekort vanaf het schooljaar 2023-2024. Tijd voor actie.

Eerst ruimte huren

Om de problemen van De Burcht op te lossen wordt eerst extra ruimte in De Spil gehuurd. Het gaat om 290 vierkante meter, bedoeld voor meerdere lokalen en opvangplekken. Deze ruimte was voorheen van Talant en is in juli vrijgekomen. De eigenaar van het gebouw, het bedrijf Estea, draait op voor de kosten (ongeveer 200.000 euro) om de Talant-gedeelten geschikt te maken voor onderwijs en buitenschoolse opvang. De gemeente betaalt vervolgens de huur: 42.000 euro per jaar. Deze deal gaat 1 januari in. Voordeel is dat er straks geen groepen naar andere locaties hoeven.

Voor de middellange termijn, vanaf het schooljaar 2023-2024, zijn er grondigere plannen. Het is de bedoeling om een of twee van de vier vleugels van De Spil uit te bouwen. De aanbouw krijgt mogelijk twee lagen. Op basis van de huidige leerlingenprognoses is bijna 700 vierkante meter nodig. Mocht de aanbouw hoger worden dan 9 meter dan volgen extra procedures.

Voldoende speelterrein

Rondom De Spil is en blijft voldoende speelterrein. Onlangs is ten zuiden van het mfc nog een extra (buurt)terrein aangelegd. Dit veld is prima bereikbaar via een brug. Ook zijn er genoeg parkeerplekken. Punt van aandacht: eventuele geluidsoverlast voor de bewoners van de appartementen in De Spil van spelende kinderen en hun ouders.

Later wordt nog onderzocht of de gemeente of Estea de aanbouw gaat uitvoeren. Dit hangt onder meer af van de kosten en van afspraken met Estea over bijvoorbeeld leegstand. Het voordeligst voor Heerenveen is waarschijnlijk zelf opdrachtgever en eigenaar te worden, zo valt te lezen in het rapport.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen