Tropische vogel in Heerenveen wordt gevangen: 'We moatte ús eigen natoer net ferlieze'

De treurmaina's worden al maanden gesignaleerd door buurtbewoners. FOTO FOEKE DE JONG

Ze horen er niet, de treurmaina’s die sinds het najaar in Heerenveen worden gezien. Vogelkenner Johannes Fokkens uit Sibrandabuorren probeert ze vanaf volgende week te vangen. ,,At se jongen krije en dat giet wat jierren sa troch, dan hâlde we hjir gjin mosk of protter mear oer. En ek de spjocht sil it dan ferlieze.”

Al een halfjaar zitten de treurmaina’s, waarschijnlijk drie, in en rond Hepkema’s Bos in Heerenveen. Dat is niet de bedoeling, zegt vogelkenner Johannes Fokkens uit Sibrandabuorren. De dieren, die hier niet van nature voorkomen, hebben invloed op veel inheemse soorten. Ze jagen andere vogels weg, nemen broedplaatsen in en roven ook hun eieren.

Fokkens gaat nu, in opdracht van de provincie, proberen de vogels te vangen. Daar is wel wat haast bij. Ze kunnen per jaar wel vijf nesten krijgen met steeds vijf tot zeven jongen. Omdat het geslacht op afstand niet te zien is, is niet duidelijk of dat risico er is. Maar de provincie wil het niet nemen. Fokkens: ,,We moatte ús eigen natoer hjirtroch net ferlieze.”

Treurspreeuw komt vooral voor in tropen

De treurmaina (acridotheres tristis) wordt ook wel treurspreeuw genoemd. Hij komt vooral voor in tropische gebieden. Een hobbyist heeft de vogels waarschijnlijk laten vliegen, vermoedt Fokkens, nadat onlangs strengere regels werden ingevoerd. ,,Se meie net mear sûnder fergunning yn in foliêren holden wurde, dêr stiet no in fikse boete foar. Wierskynlik hat immen it te waarm ûnder de fuotten krigen.”

Fokkens, fauna-onderzoeker bij Van der Goes en Groot uit Alkmaar, moest zich er eerst wel even in verdiepen. Grutto’s of bijvoorbeeld eksters vangen is voor hem gesneden koek. Maar een treurmaina, dat had hij nooit eerder gedaan.

'Ik skat dy kâns op 95 prosint'

Wat zoekwerk op internet wees uit dat de dieren kunnen worden gelokt met hondenbrokken – zachte rode van Frolic, welteverstaan – of rood fruit. En dus gaat hij volgende week met vier kooien, een vangnet én lokvoer op pad in Heerenveen. Hij wil de kooien plaatsen bij bewoners in de tuin, zodat hij snel een seintje kan krijgen als de dieren zijn gevangen. Want ze moeten wel levend kunnen worden overgedragen aan een vogelopvangcentrum.

Mocht het niet lukken, dan heeft hij nog het plan achter de hand om afsluitbare nestkasten te plaatsen. En in het uiterste geval zouden de vogels nog kunnen worden afgeschoten – al is Fokkens in ieder geval niet van plan dat te doen. Zover hoeft het ook niet te komen, denkt Fokkens. ,,It moat sa einliks wol slagje. Ik skat dy kâns op 95 prosint.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Dieren