Trekker op straat De Knipe tegen 'Formule 1-gedrag'

De trekker in de Meyerweg dwingt automobilisten langzamer te rijden. FOTO LC

De trekker in de Meyerweg dwingt automobilisten langzamer te rijden. FOTO LC

Op de Meyerweg in De Knipe staat sinds een paar dagen zo nu en dan een trekker. De tractor is bedoeld als verkeersremmer op de weg waar vaak veel te hard wordt gereden.
Lees meer over
Heerenveen

De doorgaande straat werd nog maar pas geleden opnieuw ingericht als 30 kilometerzone, maar desondanks overschrijden veel automobilisten nog steeds de maximumsnelheid. ,,De bedoeling wie om de feart derút te heljen, mar dat gebeurt net’’, zegt Wolter Diever, voorzitter van Plaatselijk Belang.

Hij heeft dan ook alle begrip voor de actie van aanwonenden. ,,Ik fyn it prima. Minsken moatte no wol ôfremje.’’ Het is natuurlijk geen structurele oplossing, maar automobilisten worden zich door het obstakel bewust van hun snelheid, stelt Diever.

Reacties

Het ‘trekkerprotest’ leidt tot uiteenlopende reacties, blijkt uit de Facebookpagina van het dorp. ,,De Meyerweg is helaas al jaren een racebaan, de herinrichting heeft daar onvoldoende aan veranderd. Ik snap de ergernis van bewoners. Dat laat onverlet dat het niet aan individuele burgers is om zulke rigoureuze verkeersbelemmerende maatregelen te nemen’’, vindt Pier Gonggrijp, die stelt dat de actie tot gevaarlijke situaties leidt.

Voorstanders menen dat fysieke obstakels de enige manier zijn om de snelheid te beperken. ,,Ik hoop dat de gemeente dit in de evaluatie van de herinrichting van de Meijerweg mee zal nemen en dat we nog een aantal echte verkeersremmers krijgen’’, aldus Jan Popma.

Mislukt

Heerenveen Lokaal heeft inmiddels vragen gesteld aan het college naar aanleiding van het ‘Formule 1-gedrag’. De fractie vraagt de gemeente onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een rondweg om het dorp, een idee dat al eerder is geopperd.

,,De reconstructie is eigenlijk mislukt’’, zegt fractievoorzitter Age Hartstuiker. ,,Een rondweg kan voor weggebruikers een grote tijdwinst opleveren en mede daardoor minder hardrijders in De Knipe.’’