Toenemende jeugdoverlast Heerenveen te lijf met ouders en scholen

FOTO

FOTO JILMER POSTMA

Raadsleden in Heerenveen hebben veel vragen over de jongerenoverlast in de gemeente. Van ouders en scholen wordt veel verwacht.
Lees meer over
Heerenveen

Het aantal meldingen van overlast door jongeren in Heerenveen neemt voor het eerst sinds jaren weer toe, bleek vorige week uit een gemeentelijk veiligheidsrapport. Twee jeugdgroepen zijn hiervoor verantwoordelijk: een groep van ruim 20 jongeren in en rond het centrum van Heerenveen en een groep van zo’n 10 jongeren in de dorpen in het oostelijke deel van de gemeente.