94-jarige Sjoerd van Dijk uit Heerenveen zingt via WhatsApp: 'Moai dat wy sa dochs by elkoar binne'

In coronatijd houdt het koor Zingen voor je Leven contact via WhatsApp. Zo kunnen de leden toch op hetzelfde moment hetzelfde lied zingen. De 94-jarige Sjoerd van Dijk appt vrolijk mee.

‘Pinggg!’ ‘Doingggg!’ In het appartement van Sjoerd van Dijk (94) buitelen de WhatsApp-geluiden over elkaar heen. Hij woont in een aanleunwoning van zorgcentrum Herema State in Heerenveen. ,,It is al drok op ’e line. It giet mar troch’’, zegt Van Dijk. Het volume van de app staat vol open, maar hij blijft kalm, schenkt eerst koffie in en pakt pas een paar minuten later zijn smartphone erbij. ,,Dit is allegear praterij, dat giet my wol ris wat te rap. Ik bin mear fan de sjongerij. It moaiste is dat wy sa dochs by elkoar binne, yn dizze tiid.’’

Van Dijk is het oudste lid van het koor Zingen voor je Leven. Dit is een zangclub voor mensen die geconfronteerd zijn met kanker, bij henzelf of bij een naaste, heeft koorleider Grytsje Kingma (57) uit Sintjohannesga een dag eerder al uitgelegd. Voor de coronapandemie kwamen de twaalf leden en twee coördinatoren iedere twee weken samen in Heerenveen, op vrijdagochtend. Dat gaat helaas al een tijdje niet meer.

En dus verzon Kingma een list. ,,Sjonge fia WhatsApp en mei YouTube der by. Zoom en Teams lykje my wat te yngewikkeld, fia de app kin it prima.’’ De koorleider verzorgt stemoefeningen, neemt zelf liedjes op en zoekt online video’s uit om door te sturen. ,,De krêft sit deryn dat elkenien tagelyk nei deselde fragminten sjocht en meisjongt.’’

Als het te snel gaat of iemand een keer niet kan, kun je de liedjes en reacties later rustig nalezen in de app. ,,Ek foar de kwetsbere persoanen is dat moai. De ‘saamhorigenheid’ is enoarm. Yn it sjongen kinne de minsken har emoasjes kwyt.’’

‘Wy kinne los’

Stipt tien uur loopt Van Dijk deze vrijdag met zijn rollator en zijn bakje koffie van de bank naar de eettafel. Hier staat de laptop al klaar en ligt ook zijn zangmap. Hij legt zijn smartphone ernaast en opent op de laptop WhatsApp en YouTube. ,,Och, wat is myn kompjûter wer traach’’, moppert Van Dijk. Even later is hij ingelogd. ,,No, wy kinne los.’’

Het thema vandaag is lente en de vrolijkheid die het voorjaar brengt. Na het eerste lied - Het Friestalige Te maaie , dat Van Dijk samen met Kingma tweestemmig zingt - begint hij over zijn vrouw Janke. Van Dijk vertelt dat hij haar in 2013 aan kanker heeft verloren. Hun laatste maanden samen waren zeer innig, zegt hij. ,,Wy bliuwe ien.’’ Zelf heeft hij blaaskanker gehad. ,,Ik ha gelokkich gjin utsaaiingen.’’ Ook zijn vader had de ziekte. ,,It wurd kanker bestie doe noch net. Se neamden it ‘vliegende tering’ yn dy tiid.’’

Op de app komen nu liedjes binnen van Robert Long en Jochem Myjer. Van Dijk zingt enthousiast mee. Met zijn handen is hij aan het dirigeren, zijn hoofd schudt van plezier. Zijn stem is wel eens beter geweest, weet hij. Een paar weken geleden was hij behoorlijk ziek, wellicht speelt dat een rol. ,,Ik sjong al yn koaren sûnt myn fyftjinde. Eartiids gong ik alle jûnen nei bûten om de boarst iepen te meitsjen en sa myn longen te fergrutsjen. Dat doch ik no net mear.’’

Coronaprik gehad

Ziek is Van Dijk niet meer. Het gaat goed met hem. Hij heeft bovendien de eerste coronaprik al gehad, in Leeuwarden. Komende week krijgt Van Dijk de tweede, ook weer in de hoofdstad. Daar rijdt hij in zijn eigen auto heen. Een ritje van niks. ,,Ik ryd ek noch nei Seelân, nei myn soan.’’ Soms vouwt hij zijn rollator op en koerst hij naar Lauwersoog voor een visje of naar Arnhem waar een goed Chinees restaurant zit dat hij nog kent van vroeger. Vooral het Wad trekt hem. ,,Ik kom út Marrum, by de seedyk. Prachtich.’’

Sjoerd van Dijk vindt het leven én de Heerenveense appgroep nog veel te mooi. ,,Ik ben een bijzonder gelukkig mens met jullie in mijn nabijheid’’, appte hij laatst, vertelt zangleider Kingma. Leden van het koor, dat na de coronatijd best zou willen uitbreiden, doen ook wel eens een boodschapje voor Van Dijk. ,,It is in geweldige groep foar my’’, zegt hij terwijl hij zijn telefoon bestudeert. ,,Ik moat noch wol wat mear oefenje. Aanst de ferskes mar weromsjen yn de app.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Video
Instagram
Coronavirus