Relatief veel inwoners van Zuidoost-Friesland kampen met overgewicht, tegelijkertijd hebben mensen er weinig schulden

Relatief veel inwoners van Zuidoost-Friesland kampen met overgewicht. Tegelijkertijd hebben mensen er weinig schulden en doen zij veel vrijwilligerswerk.

FOTO

FOTO ANP

In de Zuidoosthoek heeft meer dan de helft van de inwoners van 19 jaar en ouder overgewicht: 51,2 procent. Overgewicht heb je bij een BMI ( Body Mass Index ) boven de 25. Het Friese gemiddelde is 50,4 procent, het landelijke gemiddelde 48,9 procent. De gemeenten Smallingerland (53,6) en Ooststellingwerf (53,4) scoren binnen Zuidoost-Friesland het slechtst, Heerenveen (47,9) het best.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar ‘brede welvaart’ in dit deel van Friesland. Het FSP heeft hierbij met name gebruikgemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Brede welvaart houdt volgens het CBS in: de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of mensen elders in de wereld. Naast welvaart is ook welzijn van belang voor de kwaliteit van leven.

In het FSP-rapport staat daarnaast dat inwoners van Zuidoost-Friesland (de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf) veel aan vrijwilligerswerk doen: 56,1 procent van de bewoners van 15 jaar en ouder is actief. Landelijk gezien spelen Friezen op dit gebied sowieso al het meeste klaar: 53,8 procent. Het nationale gemiddelde is 46,7 procent. Binnen de Zuidoosthoek spant Ooststellingwerf de kroon met maar liefst 71,3 procent.

Beperkte schulden

Overdreven veel schulden hebben de inwoners niet, althans vergeleken met andere Nederlanders. De gemiddelde schuld per huishouden in de Zuidoosthoek ligt op 95.900 euro, hypotheken meegerekend. Landelijk is dit 109.200 euro.

Huishoudens in Opsterland en Heerenveen komen hier nog het dichtst bij in de buurt: respectievelijk 106.400 euro en 102.400 euro. Gezinnen in Weststellingwerf zitten daar met een schuld van 87.400 euro een stuk onder. Volgens de onderzoekers van het FSP lijken deze bedragen nauw samen te hangen met de gemiddelde woningprijzen. En in Opsterland en Heerenveen zijn de huizenprijzen in deze hoek van de provincie het hoogst.

In algemene zin gaat het ‘relatief goed’ in Zuidoost-Friesland. De mensen zijn tevreden met het leven, zo valt te lezen, en de sociale samenhang is in orde. Het is er bovendien veilig. Aan de andere kant liggen het inkomen en opleidingsniveau er iets lager dan landelijk. Het vertrouwen in instituties (politie, rechtspraak, Tweede Kamer) is naar verhouding beperkt. Van de vijf genoemde gemeenten scoort Opsterland vaak het best.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Gezondheid