Rapport: gaswinning bij Nieuwehorne vormt geen gevaar voor het Ketliker Skar

Bij de toekomstige winning en het transport van gas ten zuiden van Nieuwehorne is weinig tot geen gevaar voor het nabijgelegen natuurgebied Ketliker Skar.

Een boortoren van Vermilion in het donker.

Een boortoren van Vermilion in het donker. FOTO ARCHIEF/JAN DE VRIES

Dat concluderen onderzoekers van advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning in een rapport. Dit relaas is een aanvulling, in opdracht van de gemeente Heerenveen, op een eerder milieurapport (mer). De conclusies vormen een extra onderbouwing voor het toestaan van de gaswinning door het bedrijf Vermilion.

In augustus werd al bekend dat de gemeente gaat meewerken aan de winning bij Nieuwehorne. Dit gebeurt vanaf een boorlocatie aan de Vogelweide, direct ten noorden van de Tsjonger. De plannen om hier gas te winnen zijn al jaren oud. Er loopt een lang juridisch traject.

In het naastgelegen Ketliker Skar liggen onder meer pingoruïnes, overblijfselen en meertjes uit de ijstijd. Onder dit natuurgebied wordt straks een gastransportleiding aangelegd. Hiervoor gaat op een afstandje van het Skar een grote boor de zandgrond in. De leiding komt op een diepte te liggen tussen 5 en 10 meter.

De aanleg kan tijdelijk tot ‘verstoring’ leiden voor dieren en natuur in de directe omgeving, staat in het rapport. Het gebruik van de leiding heeft vervolgens geen effect op het peil en de stroming van het grondwater. Daarvoor is de diameter van de leiding ten opzichte van de dikte van de zandlaag te beperkt, aldus de deskundigen van Royal Haskoning. De afstand tot de pingoruïnes is bovendien voldoende.

Uit de mer bleek eerder dat veel wettelijke normen of grenswaarden bij de gaswinning in Nieuwehorne ‘niet overschreden zullen worden en zelfs niet worden benaderd’, meldde Heerenveen in de zomer al. ‘In veel gevallen is er wél sprake van een merkbare of meetbare verandering, maar die heeft bijna altijd een beperkte omvang of is tijdelijk van aard als gevolg van de aanlegwerkzaamheden’, staat in een gemeentelijk stuk. Het winnen van gas vanaf de Vogelweide heeft geen belangrijke milieugevolgen, aldus Heerenveen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen