Raad van State akkoord met gaswinning Langezwaag: bezwaren van Heerenveen en Opsterland van tafel

Gaswinning bij Langezwaag FOTO ARCHIEF

De Raad van State veegt de bezwaren van de gemeenten Opsterland en Heerenveen tegen de gaswinning vanuit Langezwaag van tafel.
Lees meer over
Heerenveen

Het ministerie van Economische Zaken heeft terecht een vergunning afgegeven aan winningsbedrijf Vermilion. Dat oordeelt de hoogste bestuursrechter woensdag in zijn einduitspraak.

Heerenveen en Opsterland zijn mordicus tegen. Ze zijn bang voor bodemdaling. Inwoners zijn ongerust over de gevolgen.

Het ministerie ging op 12 september 2012 akkoord met het winningsplan voor boringen vanuit het gasveld Langezwaag. Op 20 juni vorig jaar gaf zij de bijbehorende vergunning af.

Vermilion wint er gas vanuit drie putten onder de grondgebieden van Heerenveen en Opsterland. Tot 2030 mag het bedrijf grofweg 0,45 miljard kubieke meter gas uit de bodem halen.

Volgens het winningsplan is de maximale bodemdaling aan het einde van die periode maximaal 3 centimeter. De meest waarschijnlijke daling ligt tussen de 0,6 en 1,3 centimeter.

Ongerustheid onder inwoners kan volgens de Raad van State geen grond zijn om de vergunning te weigeren. Er worden immers geen nadelige effecten verwacht op de waterhuishouding en de kans op bevingen in het gebied is verwaarloosbaar.

De gemeente Heerenveen, zo stelt de staatsraad, kan niet concreet maken dat de gevolgen voor natuur en milieu zo groot zijn dat de gaswinning van Vermilion moet worden geweigerd.

Lees ook: Heerenveen bevecht minister weer om gaswinning Langezwaag

Nieuws

menu