Plaatselijk Belang Mildam is klaar met damherten: 'Ze horen achter gaas, in een hertenpark'

Damherten. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Bij dorpsbelang Mildam is het geduld op. De provincie Fryslân moet wat hen betreft snel een einde maken aan de veel te grote populatie verwilderde damherten in het gebied.
Lees meer over
Heerenveen

In een brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten roept Plaatselijk Belang Mildam de provincie op vaart te maken met het nemen van maatregelen om de damhertenpopulatie in de omgeving terug te dringen. Al jaren leven er grote groepen damherten rondom Jubbega, Oldeberkoop, Elsloo, Katlijk en Mildam. De dorpen zijn er al een tijdje klaar mee en zien ook dat de provincie niets doet. En omdat er geen beheer is, of een natuurlijk vijand voor de beesten, groeit de populatie. Volgens Plaatselijk Belang kunnen het er nu zo 400 zijn, waar de provincie eerder denkt aan 150 tot 200.

‘Damherten horen achter gaas’

En daarom is Mildam er helemaal klaar mee, schrijft dorpsbelang. ,,Hoe langer u wacht als provincie, des te ingrijpender en publieksonvriendelijker worden de te nemen maatregelen. Van ons hoeft er ook geen restpopulatie over te blijven. Damherten horen achter gaas in een hertenpark, van waaruit ze jaren geleden ook ontsnapt zijn.’’

Mildam wijst de provincie op het brutale gedrag van de herten, die tuinen leegvreten en zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Meer dan eens worden damherten doodgereden op de provinciale weg N380, tussen de A32 en Jubbega.

Gedeputeerde Staten willen dat driekwart van de populatie wordt afgeschoten, staat in een beheersplan. Volgens de provincie telt Friesland met zekerheid vier damhertengroepen, waarvan die rond Katlijk de grootste is. Een provinciewoordvoerder kon nu nog niet zeggen in hoeverre de provincie al uitvoering geeft aan het beheersplan en of de populatie al wordt teruggedrongen.

Nieuws

Meest gelezen