Pizzasessies moeten de jeugd in Heerenveen warm maken voor politiek

Pizzasessies, pubquizzen, sportactiviteiten en gastlessen op scholen. Met deze middelen denkt de gemeente Heerenveen jonge inwoners meer bij de lokale politiek te kunnen betrekken.

FOTO

FOTO ARCHIEF LC

Heerenveen probeert al enige tijd meer inwoners te laten deelnemen aan politieke processen. Dit lukt af en toe heel aardig, maar met name jongeren en allochtonen worden nog te weinig bereikt, zo blijkt uit onderzoek van de Thorbecke Academie.

In april kwamen D66 en de PvdA in de Heerenveense gemeenteraad met een plan om hier, wat de jongeren betreft, verandering in te brengen. De jeugd dient daadwerkelijk invloed te krijgen op het gemeentelijk beleid, gaven de twee partijen aan. Jongeren moeten meepraten over allerlei onderwerpen, van duurzaamheid tot jeugdzorg.

Burgemeester en wethouders gingen aan het werk en komen nu met een verdere invulling. Zij stellen voor om netwerken met jongeren op te bouwen en de jeugd al vroeg te laten meedenken over plannen. Hiervoor is een speciale ‘aanjager’ nodig. Heerenveen moet ook meer durven experimenteren.

Pizza’s, sporten en quizen

Om het voor de jongeren leuk te houden, kunnen er pizzasessies, sportactiviteiten en pubquizzen worden georganiseerd, stelt de gemeente voor. Zulke bijeenkomsten, bijvoorbeeld elk kwartaal, verlagen de drempel voor de jeugd om vragen te stellen en zich te bemoeien met het beleid.

In andere gemeenten in Nederland, zoals Oldebroek en Moerdijk, waren pizzasessies een succes. In Moerdijk leverde het eetinitiatief een paar jaar geleden een doorstart op van de jongerenraad.

Gastlessen op scholen over lokale politiek en bezoekjes van leerlingen aan het gemeentehuis zijn andere ideeën in Heerenveen. Soms gebeurt dit al. Het zou structureler kunnen. Een ander voorstel: jongeren tijdens verkiezingen een dag laten meewerken of meekijken in een stembureau. Volgende week en begin oktober vergadert de gemeenteraad over het plan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Lokale politiek