Ouderen blij met Pfizer-prik. 'Je sitte der net op te wachtsjen dat je tromboaze krije'

De tijdelijke stop op vaccineren met AstraZeneca zorgt voor een hoop vragen bij GGD Fryslân. Op de corona-priklocatie in Heerenveen zijn de ouderen blij met Pfizer.

Net geprikte ouderen in de wachtruimte van de vaccinatielocatie in Heerenveen. Ze moeten daar volgens protocol een kwartier blijven, mocht er een zeer zeldzame allergische reactie plaatsvinden.

Net geprikte ouderen in de wachtruimte van de vaccinatielocatie in Heerenveen. Ze moeten daar volgens protocol een kwartier blijven, mocht er een zeer zeldzame allergische reactie plaatsvinden. FOTO NIELS DE VRIES

Geen moment heeft Yde Vries geaarzeld om een prik te halen. ,,Hielendal net”, reageert de 76-jarige Heerenvener. ,,Wy krije Pfizer. As it AstraZeneca west hie, hie ik wol efkes neitocht: Wol ik dit, ja of nee?”

Het is kwart over acht en het nieuwe vaccinatiecentrum aan de Uhlweg in Heerenveen stroomt geleidelijk vol met senioren. Alle afspraken voor een prik met AstraZeneca zijn tot en met woensdag afgezegd, maar daarvan zou er geen één gezet zijn in Heerenveen, legt kwartiermaker Nils van Mourik van GGD Fryslân uit.

AstraZeneca is voor medewerkers in de verpleegzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. De meesten hebben al een vaccinatie gehad, de laatste groepen worden in Drachten ingeënt. ,,Dat doen we op één locatie, om zo min mogelijk kans op verspilling te hebben.”

Prikpauze

Minister Hugo de Jonge van VWS had vrijdag een prikpauze ingelast voor mensen onder de zestig jaar, vanwege enkele nieuwe meldingen van ernstige trombose en lagere gehaltes aan bloedplaatjes na een vaccinatie. Veel deskundigen , onder wie trombose-experts, reageerden verbolgen op de stop. Het slikken van de anticonceptiepil zou bijvoorbeeld een veel groter risico zijn.

Het hele paasweekeinde door heeft de GGD telefoontjes gehad over AstraZeneca, zegt projectleider Jeannette Provoost. ,,We snappen de twijfel en proberen zoveel mogelijk informatie te verstrekken, meer kunnen we niet doen.” De ouderen die nu gevaccineerd worden, krijgen Pfizer, en over enkele weken mogelijk Moderna. De huisartsen gaan vanaf komend weekeinde de 60- tot 65-jarigen injecteren met AstraZeneca, als minister De Jonge en het Europees medicijnagentschap EMA groen licht geven.

'Om de frijheid werom te krijen. Je wolle dochs je gong wer gean kinne'

Jannie Posthumus (76) weet niet of ze zich had laten inenten als ze AstraZeneca had gekregen. ,,Je sitte der net op te wachtsjen dat je tromboaze krije”, geeft ze aan. Nu is ze de eerste die in Heerenveen-Noord een vaccinatie tegen het coronavirus krijgt. Ook over de Pfizer-prik had de Heerenveense eerst nog een weekendje nagedacht. De jaarlijkse griepprik haalt ze bijvoorbeeld niet. ,,Fan de gryp-spuit krij ik de gryp. Dy ha ik twa kear hân. Oars wie ik noait siik, mar doe al. Net foar ien wike, ik wie der wol in pear moannen net goed fan.”

Toch besloot Posthumus de prik te halen. ,,Om de frijheid werom te krijen. Je wolle dochs je gong wer gean kinne”, verklaart ze. Dat is de reden waarom Henny Weiss (75) uit Drachten meteen een afspraak maakte toen ze de uitnodiging van het RIVM in de bus kreeg. ,,Welk vaccin maakt me niet uit. Voor Drachten had ik langer moeten wachten, hier kon ik snel terecht”, vertelt ze. Voor bijwerkingen is ze ,,totaal niet” bang. ,,Ik doe dit voor onze gezondheid en andermans gezondheid. Natuurlijk ben ik ongeduldig, wie niet? Waar ik naar verlang? Het normale omgaan met elkaar, het normale contact met iedereen.”

SC Heerenveen

Hendrik Boerstra heeft ook geen voorkeur. ,,It sil wol goed wêze, ik fertrou der wol op”, zegt de 77-jarige Heerenvener in de ruimte waar hij een kwartier moet wachten of hij geen reactie krijgt van de coronaprik. ,,It giet prima.” Boerstra mist het theater, de horeca en vooral ,,it fuotbaljen”. Al meer dan vijftig jaar heeft hij een seizoenkaart bij SC Heerenveen. Dit jaar heeft hij er weinig voor teruggekregen. ,,Dat ha ik de club skonken. Mar ik ha it wol bot mist, even gesellich nei it stadion.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Coronavirus
Instagram