Heerenveen doet onderzoek naar bijstandsaffaire (maar dat gaat wel een paar maanden duren en is niet goedkoop)

FOTO ANP

Het onderzoek naar de bijstandsaffaire in Heerenveen duurt zeker zes maanden en is prijzig. Oud-burgemeester Theunis Piersma wordt onafhankelijk voorzitter.
Lees meer over
Heerenveen

In december en januari ontstond in verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Heerenveen, ophef over het terugvorderen van bijstandsgeld. Gemeenten deden dat omdat familieleden bijvoorbeeld boodschappen hadden betaald. Uitkeringsgerechtigden werden dikwijls als fraudeurs bestempeld en kregen boetes.

Lees ook | Heerenveen: geen nieuwe excuses in bijstandsaffaire

Tijdens extra raadsdebatten over dit onderwerp beloofde wethouder Hedwich Rinkes een onafhankelijk onderzoek naar de situatie in Heerenveen. Hierbij wordt de terugvordering van bijstandsgeld in de afgelopen vijf jaar onder de loep genomen en is er aandacht voor de bejegening van inwoners in het gemeentehuis. Mensen voelen zich hier soms angstig of geschoffeerd.

Het onderzoek richt zich, gerekend vanaf 2016, op 1075 bijstandsgerechtigden en 1535 terugvorderingen. Bij 44 van deze vorderingen ging het om een bedrag boven de 10.000 euro. B en W nemen de zaak serieus. In een voorstel aan de gemeenteraad staat dat oud-burgemeester Theunis Piersma is benoemd als onafhankelijk voorzitter van een speciale commissie. Hij kent het sociaal domein goed, zo valt te lezen.

Studie kost veel geld en uren

De studie gaat veel geld kosten en veel (extra) uren van ondersteunende ambtenaren, waarschuwen B en W alvast. ‘Dit kan tot gevolg hebben dat we tijdelijk extra ambtelijke capaciteit moeten inzetten.’ Hoe hoog de kosten uitvallen, is nu nog niet duidelijk. Er moet geld worden gevonden in de begroting. ‘Wij schatten in dat de uitgaven niet gering zullen zijn’, staat in het voorstel aan de raad.

Lees ook | Angst en schofferingen: ‘Bejegening van bijstandsgerechtigden deugt niet in Heerenveen’

De gemeente moet nog onderzoeksbureaus selecteren. Het onderzoek zelf neemt vervolgens veel tijd, toch al snel een maand of zes. Heerenveen zal het uitgekozen bureau vragen haast te maken.

Door dit bedrijf wordt een representatieve steekproef gehouden onder de 1075 bijstandsgerechtigden naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de terugvorderingen. Met de uitkomsten en adviezen wil de gemeente ‘het proces rondom terugvorderingen en boetes herijken’.

Nieuws

menu