Omwonenden Botmar bij Nes richten stichting op om natuurgebied beter te beschermen

De Botmar is eigendom van It Fryske Gea. Onder meer futen, kuifeenden en tafeleenden gebruiken het binnenmeertje als broedgebied.

De Botmar is eigendom van It Fryske Gea. Onder meer futen, kuifeenden en tafeleenden gebruiken het binnenmeertje als broedgebied.

Omwonenden van het binnenmeertje de Botmar bij Nes hebben de stichting Iepen lânskip om‘e Botmar opgericht. Ze doen dat om het natuurgebied beter te vertegenwoordigen bij de provincie en de gemeente Heerenveen.
Lees meer over
Heerenveen

De initiatiefnemers vinden dat de natuur en het landschap bij de Botmar de laatste jaren in het geding is gekomen door commerciële activiteiten in het gebied. Als voorbeeld noemt de stichting onder meer feesten, barbecues en de bouw of uitbreiding van woningen en gebouwen.

De stichting zegt een constructieve gesprekspartner van gemeente, provincie en natuurorganisaties te willen zijn in het zoeken naar een goede balans tussen natuur, landbouw en toerisme.

De Botmar is eigendom van It Fryske Gea. Onder meer futen, kuifeenden en tafeleenden gebruiken het binnenmeertje als broedgebied.