Ondernemingsraad kritisch over plannen gemeentehuis Heerenveen

Het gemeentehuis in Heerenveen. Foto archief LC

Een ‘goed proces’, maar een ‘teleurstellende opbrengst’. De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Heerenveen is kritisch over de nieuwe huisvestingsplannen.
Lees meer over
Heerenveen

In februari werd bekend dat Heerenveen een onderzoek wil starten naar de eigen huisvesting: de werkplekken in het gemeentehuis van ambtenaren, de gemeenteraad en burgemeester en wethouders. Voor het opstellen van de plannen wordt 60.000 euro uitgetrokken.

Het onderzoek moet leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad, die uiteindelijk beslist. Nieuwbouw is een van de drie opties. De andere twee scenario’s zijn uitgaan van eigen bezit en het kopen of huren van bestaand vastgoed.

De Ondernemingsraad geeft echter een negatief advies over het voortraject en een deel van de uitgangspunten. Naast een praktisch punt over de kantine - voor zo’n belangrijke gezamenlijke eetruimte die nu nog ontbreekt, is te weinig aandacht in de eerste opzet van het plan - maken de leden zich vooral zorgen over de financiën.

Teleurgesteld

De OR is teleurgesteld omdat ‘de financiële kaders leidend blijken te zijn’, staat in een officiële brief aan de gemeentesecretaris. En verder: ‘Dit betekent dat de OR geen positief advies kan afgeven op de huisvestingsvisie. Hij gaat ervan uit dat u dit advies betrekt in het vervolgproces’.

Simpel samengevat: volgens de OR mag er best wat meer geld worden uitgetrokken voor de plannen. Heerenveen is immers al langer aan het stoeien met de werkplekken en, bijvoorbeeld, een mogelijke verbouwing of verplaatsing van de raadszaal. Verder zijn er problemen met het binnenklimaat, verdient de ICT extra aandacht en is hier en daar ruimtegebrek. Al te veel financiële beperkingen vooraf zijn niet goed.

Te vroeg

Ondertussen is er al een eerste overleg geweest met raadsleden. De meeste raadsleden lijken niet op de lijn te zitten van de Ondernemingsraad. Zij zijn het met burgemeester en wethouders eens dat de conclusie van de OR te vroeg komt.

Sommige verbeteringen zijn best uitvoerbaar binnen de bestaande budgetten, aldus b. en w. Voor een beter binnenklimaat is mogelijk extra geld beschikbaar uit duurzaamheidpotjes. Bovendien moeten er nu geen keuzes worden gemaakt die grote financiële risico’s met zich meebrengen.

Nieuws

menu