Nieuwe veenplassen en beeklussen in De Linde bij De Hoeve

Impressie van een petgat. FOTO PROVINSJE FRYSLAN

Aannemer Oosterhuis uit Nijeveen start deze week met het opnieuw inrichtingen van ruim 35 hectare natuur bij De Hoeve. Vooral een deel van beek De Linde wordt in ere hersteld.
Lees meer over
Heerenveen
Weststellingwerf

In opdracht van de provincie Fryslân gaat de aannemer aan de slag in het gebied tussen De Linde, de Noordwolder Vaort, de IJkenweg en de Kontermansweg. Nabij de rivier De Linde worden zes zogenoemde petgaten gemaakt. Het gaat om kleine plassen in gaten die zijn ontstaan door het uitgraven van veen. Nabij De Linde liggen tientallen van zulke ondiepe petgaten.

Ook krijgt De Linde twee beeklussen terug. Deze meanders zijn ooit droog komen te liggen en worden nu opnieuw weer uitgegraven. Beekjes die haaks op de Lende lopen worden minder diep gemaakt en sloten die parallel aan de rivier lopen worden gedempt.

Meer flora en fauna rondom De Linde

De werkzaamheden hebben als doel dat het water in het gebied minder snel wegloopt en omliggende percelen minder verdrogen. De provincie wil het water vasthouden in het gebied. Het moet leiden tot een meer divers grasland voor flora en fauna.

Het werk begint deze week en wordt rond de jaarwisseling opgeleverd.

Nieuws

menu