Nieuw plan voor 'Polenpand' in Heerenveen

Het lijkt erop dat het ‘Polenpand’ aan het Stationsplein in Heerenveen gaat verdwijnen. Er staat een overleg op stapel met de buurt, aldus de gemeente.

Het woongebouw voor arbeidsmigranten aan het Stationsplein in Heerenveen.

Het woongebouw voor arbeidsmigranten aan het Stationsplein in Heerenveen. FOTO NIELS DE VRIES

Al zeker vijf jaar ervaart het buurtje rond het Stationsplein en de Trambaan overlast van het naburige pand met voornamelijk Poolse arbeidsmigranten aan het Stationsplein 2. Er wordt geschreeuwd, gedronken en (onderling) gevochten. Bewoners draaien luide muziek, plassen tegen schuttingen en gooien ramen in.

Het ‘Polenpand’ telt zo’n twintig kamers, maar vaak verblijven er meer mensen, zeggen de omwonenden. Er wonen vooral twintigers die hun ruimte hebben geregeld via EE Accommodations in Zeewolde, een bekende speler op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten. Vooral in de lente en de zomer is de overlast groot. De bewoners zitten dan buiten, in groepen in de tuin.

Overlast vaststellen

In een brief met antwoorden op raadsvragen van de VVD antwoordt de Heerenveense burgemeester Tjeerd van der Zwan dat het nog niet zo makkelijk is om in te grijpen. De overlast ‘moet feitelijk worden vastgesteld’ en ‘er moet feitelijk sprake zijn van herhaalde en ernstige overlast’. Dit moet blijken uit rapportages van politie, toezichthouders en boa’s. Een melding van een bewoner, bijvoorbeeld via een appje aan een agent, is juridisch gezien onvoldoende, aldus de burgemeester.

Toezichthouders die het pand bezochten, gingen er soms heen met een tolk. Die moest de bewoners duidelijk maken dat hun gedrag overlast veroorzaakt voor de omgeving en dat zij zich aan de regels moeten houden, staat in de brief. Maar er staat ook: ‘Het verblijven in de tuin en het met elkaar converseren, ook van een groep van circa 20 mensen, al of niet onder het genot van alcoholhoudende dranken, … is op zichzelf niet verboden’. In de antwoorden valt verder te lezen dat de huurperiode van het uitzendbureau dat met de arbeidsmigranten werkt, op 1 december eindigt. De gemeente meldt dat de bewoning van het pand aan het Stationsplein daarom al vanaf medio november wordt ‘afgeschaald’, en mogelijk nog iets eerder. Dan wonen er dus minder buitenlandse arbeidskrachten.

Herontwikkeling

Met de eigenaar van het pand, een vastgoedbedrijf in Wageningen, zijn momenteel gesprekken gaande over ‘herontwikkeling van deze locatie’, schrijft burgemeester Van der Zwan. ‘Hierover zal binnenkort met de buurt worden gesproken’.

In Heerenveen zijn al langere tijd ideeën om de huisvesting van arbeidsmigranten te verplaatsen naar meer afgelegen locaties. Het gebouw aan het Stationsplein wordt er ook bij betrokken, wat de gemeente betreft.

De omwonenden zeggen nog geen uitnodiging van de gemeente te hebben ontvangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen