Alle gratis perenbomen weggegeven in Friesland

Een file voor het Ecopark de Wierde in Heerenveen heeft Omrin zaterdagochtend doen besluiten de uitgifte van 12.000 gratis perenbomen alvast te starten om 8.15 uur in plaats van om 9.00 uur. Ook op aansluitende wegen stond het helemaal vast. Rond 9.30 uur waren alle bomen weggegeven.
Lees meer over
Heerenveen

De bomen waren gratis af te halen, omdat ze door de coronacrisis niet verkocht werden, de kweker geeft ze liever een tweede kans. Deze week worden er in totaal 150.000 bomen weggegeven. Op vrijdag waren 4.000 bomen binnen 45 minuten ‘uitverkocht’ in Leeuwarden. Ook op de uitgiftelocatie in Wâlterswâld waren de bomen vrijdag al op. De perenbomengekte zorgde ervoor dat de eerste geïnteresseerden al om 5.00 uur voor de deur stonden bij Omrin zaterdagochtend in Heerenveen.

,,Nei juster ferwûnderje wy ús nearne mear oer’’, zegt projectleider Tsjeard Hofstra van Stichting Urgenda. ,,It giet enoarm hurd, op alle lokaasjes. We binne allinnich mar dwaande om op de site oeral del te setten: de bomen zijn op, de bomen zijn op.’’

Bij het Groencentrum in Witmarsum werd het maximum aantal bomen per persoon zaterdag van 50 naar 10 gebracht. ,,Der is it ek enoarm drok, sa kinne we safolle mooglik minsken betsjinje.’’ Rond 10.15 uur waren ook daar alle bomen ‘uitverkocht’.

De geïnteresseerden stonden in Heerenveen geruime tijd in de file, de rij stond tot aan de snelweg. Voor sommigen moet de teleurstelling dan ook groot zijn geweest dat de bomen rond 9.30 uur op waren. De uitgifte in Heerenveen stond gepland tot 13.00 uur. Er was speciaal voor deze actie een drive-through georganiseerd, zodat belangstellenden de bomen ‘coronaproof’ konden ophalen.

De drukte overtrof alle verwachtingen van Omrin, laat directeur John Vernooij weten. ,,Toen ik hier aankwam stond het al vast tot aan de snelweg, later werd ons verteld dat van beide kanten een file van vijf kilometer stond. Dit kwam in onze stoutste dromen niet voor.’’ Uniek voor Friesland en dat binnen een week tijd, beschrijft de directeur. En daarbij: ,,Een mooie stap voor de circulaire economie binnen Friesland.’’

Lees ook | Binnen 45 minuten waren alle vierduizend perenbomen in Leeuwarden weg: ‘Dit belooft wat’

Win-win-situatie

Wieta Poelstra uit Nij Beets stond zaterdagochtend samen met haar zusje om 7.15 uur in de rij voor de gratis perenbomen in Heerenveen. ,,We soene earst om acht oere gean’‘, vertelt Poelstra. ,,Mar yn de rin fan de dei betochten we om wat earder te gean. We hiene in misje, want we soenen ek foar de buorfrou en ús omke en tante beammen meinimme.’‘

Het was een slimme zet van de zussen, in tegenstelling tot andere geïnteresseerden keerden ze terug met 25 perenboompjes in plaats van met lege handen. ,,It wie suver spannend. It wie net te sunich wat noch efter ús yn de rij kaam. Echt bizar. Doe tocht ik al: der binne nea in kear genôch beammen.’‘

'It wie net te sunich wat noch efter ús yn de rij kaam'

Poelstra hoopt dat iedereen een vrijwillige bijdrage heeft geleverd, zelf heeft ze dat wel gedaan via de website. ,,It is super om sa de kweker te kompensearjen.’‘ Wat haar betreft mag zo’n actie wel vaker op poten worden gezet. ,,Dat der sa’n run op komme soe, hie ik nea tocht. Blykber wolle minsken wol in beam, mar is de stap om der ien te keapjen te heech. Miskien dat der wat fia de oerheid opset wurde kin.’‘

Naast dat ze er de ruimte voor heeft, is de milieucrisis een van de redenen dat ze wel een paar perenbomen in de tuin wil hebben. ,,Elke beam is in enoarme CO2-vanger. Dat is dochs in krisis wêr’t wie mei te meitsjen ha. It jout my moed dat safolle minsken in beam wolle, dizze aksje is in win-win-situaasje.’‘

Het perenboom-avontuur zit er nog niet op voor de zussen. ,,We gean daliks gatten graven.’‘

Export

De kweker zet de koelcel uit omdat de zomer voorbij is. Het zijn bomen die bedoeld waren voor export. Alleen door het coronavirus was het moeilijk om die bomen weg te krijgen. Er varen minder boten en er vliegen minder vliegtuigen. Daardoor is er een overschot van perenbomen.

De perenbomen zijn zogenaamde staken en zijn anderhalf tot twee meter hoog. De bomen zouden eigenlijk verbrand worden. ,,Alleen dat vond Stichting Urgenda zonde, dus die stichting heeft toen deze actie op touw gezet.”

De bomen moeten bij thuiskomst wel meteen worden geplant met veel water om hun overlevingskans te vergroten. Per belangstellende kunnen maximaal 50 bomen worden weggegeven.

Lees ook | Zo werkt het ophalen van jouw gratis perenboom - en dat kan ook in Leeuwarden en Wâlterswâld

Nieuws

menu