Kunstexamen Bornego College in Heerenveen later van start door laptopproblemen

Centrale examens gaan weer beginnen. FOTO ANP

Het havo-5 examen Kunst is dinsdagochtend op het Bornego College in Heerenveen voor een aantal leerlingen later gestart door laptopproblemen.
Lees meer over
Heerenveen

Het examen Kunst is een digitaal examen dat wordt afgenomen op een laptop van school. Dinsdagochtend kwam de school er bij de start van het examen achter dat het geluid van het examenprogramma op enkele (nieuwe) laptops niet werkte.

In december is er steekproefsgewijs een systeemcheck uitgevoerd op de laptops die volgens wens verliep. De echte check kan bij dit examen alleen op het moment dat de eindtoets start.

Aan het examen Kunst namen op het Bornego College 44 leerlingen deel. Bij ongeveer tien leerlingen heeft het examen vertraging opgelopen. Zij hebben het allemaal wel kunnen afronden.

Examen Nederlands

Omdat het examen Kunst uitliep, konden leerlingen in de knel komen met het examen Nederlands dat ‘s middags op de planning stond. Na overleg met de onderwijsinspectie is besloten dat leerlingen die tijdig met het examen kunst waren gestart, het examen Nederlands volgens planning konden maken. Leerlingen die later waren gestart, konden kiezen of ze om 13.30 of om 15.00 uur met het examen Nederlands wilden starten. Van die optie hebben zes leerlingen gebruik gemaakt. Zij hebben tussen 13.30 en 15.00 uur in quarantaine gezeten zodat er geen contact kon worden gelegd met de buitenwereld.

Het Bornego College betreurt de gang van zaken ten zeerste. ,,Leerlingen werken samen met de docenten toe aan dit moment in hun schoolloopbaan en de school doet haar uiterste best om dit optimaal te faciliteren’’, stelt de onderwijsinstelling. Het Bornego College hoopt dat de onrust geen invloed heeft gehad op het kunstexamen. ,,En dat leerlingen vol goede moed met Nederlands aan de slag zijn gegaan’’.

Nieuws

menu