Krapte op de arbeidsmarkt, slager in Akkrum slacht uren: 'Vrijwel alle ambachten hebben er mee te maken'

Keurslagerij Spijkerman in Akkrum is sinds kort beperkter open. Zelfs voor een prijswinnende slager blijkt goed, geschoold personeel moeilijk te vinden.

Keurslagerij Spijkerman in Akkrum is sinds kort beperkter open. Zelfs voor een prijswinnende slager blijkt goed, geschoold personeel moeilijk te vinden.

Keurslagerij Spijkerman in Akkrum is sinds kort beperkter open. Zelfs voor een prijswinnende slager blijkt goed, geschoold personeel moeilijk te vinden. FOTO NIELS DE VRIES

Tuurlijk. Hij weet het donders goed. ,,Dit is voorspeld, door allerlei onderzoekers en planbureaus’’, zegt Daan Spijkerman tussen de bungelende droge worsten en rauwe hammen in zijn winkel. Bovendien speelt het al een tijdje, zeker anderhalf jaar, schat de Akkrumer slager. ,,Wij zijn ook niet de enigen die hiermee te maken hebben. De horeca heeft er nog veel meer last van. Bovendien is het een golfbeweging. Het kan best weer veranderen.’’

Spijkerman maakt zich er niet heel druk om, maar toch. De krapte op de arbeidsmarkt, die in Nederland steeds meer beroepen treft, dringt nu ook keihard door tot in zijn eigen zaak aan de Kleef in het centrum van het dorp. Sinds vier weken is de gerenommeerde en prijswinnende keurslager op maandagen dicht. Structureel.

Alle ambachten

,,Het heeft niks met de vakantietijd te maken. En zelf werk ik wel gewoon op maandag’’, vertelt hij in het keukentje in zijn winkel, direct achter de toonbank. Spijkerman runt de zaak met zijn broer. ,,Wij merken gewoon dat je moeilijk aan goed, geschoold personeel kunt komen. Mensen die er zín in hebben om te werken. Ik wil namelijk wel kwaliteit bieden. Dit is een vak hè. Zes dagen open lukt niet meer. Dan moet je keuzes maken en dit was de laatste optie.’’

Hij kent de nieuwsberichten. ,,Vrijwel alle ambachten hebben er mee te maken. Het gaat bijna altijd om beroepen die je met je handen doet. Daarvoor zijn lastig mensen te krijgen.’’

Volgens Spijkerman heeft de samenleving het er zelf naar gemaakt. ,,Op school krijg je tegenwoordig mee dat je veel en lang moet leren en lekker veel geld moet verdienen. Met een kantoorbaan. Het echte handwerk verdient veel meer waardering. Dat kán wel. Er is alleen een omslag nodig in het denken van mensen. Het begint bij de consument. Die wil niet betalen. Hij wil het beste vlees voor het minste geld.’’

Winkels vaak open

De keurslager wijst ook op de trend van minder werken. ,,Parttime werken wordt behoorlijk gestimuleerd, ook belastingtechnisch.’’ Daarnaast heeft hij te maken met de 24-uursmaatschappij. ,,Waarom zijn winkels zo vaak open? Zeven dagen per week en tot negen uur ’s avonds - is dat echt nodig? Ik snap het niet. En ik breek er nu dus mee.’’

Klanten verwacht hij niet te verliezen als gevolg van de beperktere openstelling. ,,Dat vindt z’n weg wel, denk ik. De mensen hebben even tijd nodig om eraan te wennen. Ik wil gewoon goed personeel voor de dagen dat ik open ben. En ik wil mijn eigen mensen niet over de kling jagen.’’

Zo’n 50 meter verderop, aan de Buorren, staat de bakkerij van Marten Boonstra, eveneens prijswinnend. Bedrijfsleider Jolanda van der Meer noemt de ervaringen van Daan Spijkerman ,,werkenber’’. Ze komt achter de toonbank vandaan en vertelt bij een tafeltje verderop in de winkel dat het lastig is om echte vakmensen te vinden. ,,Wy ha in goeie namme, dus dat makket noch wol wat ferskil. Mar it is dreech om minsken te finen dy’t der hert foar ha. En it is hurd wurkjen. Moatst betiid út bêd.’’

Betere scholing

Eigenaar Marten Boonstra herkent Spijkermans verhaal eveneens. Volgens Van der Meer maakt Boonstra zich geregeld hard voor betere scholing. ,,Dat makket nochal wat út’’, zegt Boonstra vanaf zijn vakantieadres. ,,It nivo fan de oplieding yn Almelo, bygelyks, is echt wat heger as hjir yn it Noarden. As in skoalle in hege standert stelt, geane de learlingen dêr yn mei.’’

De bakker overweegt zelf niet om minder open te gaan. Boonstra heeft vorig jaar net een bakkerij in Grou overgenomen en beschikt nu dus over een grotere ploeg. Dat werkt fijner. ,,By sykte of sa kin ik makliker skowe mei minsken. Mar ik kin Daan wol begripe. Hast krekt wat mear rêst by in wike fan fiif dagen.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Arbeidsmarkt
Werkloosheid
Instagram