Inwoners Heerenveen: minder geld naar Thialf en Sportstad, meer naar onderwijs en minima

Inwoners van de gemeente Heerenveen vinden dat er minder geld kan naar topsport en ondernemers. Op onderwijs en regelingen voor minima mag juist niet worden bezuinigd.

Turnen in Sportstad.

Turnen in Sportstad. Foto archief/Catrinus van der Veen

Dat blijkt uit de bijna duizend reacties die de afgelopen weken zijn binnengekomen bij de gemeente. Die heeft haar inwoners om advies gevraagd over onderwerpen waarop zij de komende jaren wel en juist niet mag bezuinigen. Na meerdere vergaderingen deze week hakt de Heerenveense gemeenteraad op donderdagavond 8 juli knopen door.

Relatief veel inwoners laten weten dat er te veel gemeentegeld naar Thialf, SC Heerenveen en Sportstad gaat. Er zou meer naar de breedtesport moeten. Grotere sportverenigingen en -complexen dienen zichzelf te redden.

Lees ook: Heerenveen houdt miljoenen over, maar maakt zich zorgen over de toekomst

Ook ondernemers en ondernemersclubs, zoals Heerenveen ’n Gouden Plak, komen er wel met wat minder financiële steun van de gemeente. ‘Ondernemers moeten (met uitzondering van de coronatijd) zelf genoeg winst kunnen maken’, vinden veel van de inwoners die reageerden. Daarnaast geeft een groot deel van hen aan dat cultuur, zoals het Posthuis Theater en de bibliotheek, geen prioriteit heeft.

Investeren in de kinderen

Op onderwijs, bijvoorbeeld schoolgebouwen, mag Heerenveen juist niet bezuinigen. ‘Investeren in de toekomst van de kinderen is belangrijk’. Hetzelfde geldt voor regelingen voor de minima, duurzaamheid en veiligheid.

Huishoudelijke hulp, (zorg)regelingen voor mensen met een laag inkomen, vluchtelingenwerk en de aanpak van laaggeletterdheid zijn erg belangrijk. ‘De zwakkeren moeten worden beschermd en kunnen niet met minder’, aldus de Heerenveners. Zij vinden veiligheid eveneens een groot goed, zoals het toezicht door boa’s en verkeershandhaving.

Zorgen over de toekomst

Hoewel de gemeente in 2020 2,7 miljoen euro overhield, zijn er zorgen over de toekomst. De geplande uitgaven in 2022 zijn ruim 4 miljoen euro hoger dan de geschatte inkomsten. Met name de kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp blijven stijgen en daarnaast krijgt Heerenveen waarschijnlijk minder geld van het rijk.

Dat er volgens de inwoners minder budget moet naar topsport in Heerenveen is opvallend. Vorige week bracht de gemeente een rapport naar buiten van een adviesbureau met als boodschap dat de topsport juist veel geld oplevert: 50 miljoen euro per jaar. Hiervan belandt 19 miljoen euro in Heerenveen zelf.

Lees ook: Rapport: topsport in Heerenveen levert jaarlijks 50 miljoen euro op en is goed voor 550 banen

De reacties van de inwoners kwamen binnen via de mail, sociale media en per telefoon. Er reageerden meer vrouwen (512) dan mannen (429). Relatief veel deelnemers behoren tot de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen