Idee: laat grote zuivelbedrijven Heerenveen verwarmen

Foto archief

De grote zuivelbedrijven langs de snelweg A7 in Heerenveen kunnen woningen, kantoren en instellingen in het centrum van deze plaats verwarmen.
Lees meer over
Heerenveen

Dat is een van de uitkomsten van een voorzichtige verkenning van het adviesbureau Greenvis in opdracht van de gemeente Heerenveen. Die wil weten of het opzetten van een of meerdere warmtenetten een optie is om Heerenveen aardgasvrij te maken. Het bureau heeft ook gekeken naar andere duurzame ontwikkelingen, zoals elektrische warmtepompen, biogas en biomassa.

Voor het onderzoek heeft Greenvis de al aanwezige bedrijven die zogeheten restwarmte produceren in kaart gebracht, evenals de vraag naar warmte. Ook keek het bureau naar de mogelijkheden voor geothermie.

De belangrijkste warmtebronnen blijken de restwarmte uit het afvalwater van de zuivelindustrie en geothermie op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer, staat in een rapport van het adviesbureau. Het afvalwater van de bedrijven A-ware en Fonterra, die gevestigd zijn langs de snelweg A7 aan de oostkant van Heerenveen, ‘is de meest kansrijke restwarmtebron om mee te starten’.

Warmte voor 5000 woningen

Met dit water kunnen 2500 tot 5000 woningen worden verwarmd. Wel zijn er verdere gesprekken nodig met deze ondernemingen en met Wetterskip Fryslân. Bedrijven als BASF en Smilde hebben weinig restwarmte.

Voor diepe geothermie is aanvullend geologisch onderzoek noodzakelijk door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Bovendien moet nog uitgebreider gekeken worden naar de afnemers van warmte. De gemeente wil hierover overleggen met bijvoorbeeld woningcorporaties, ziekenhuis Tjongerschans en Sportstad.

Nieuws

menu