Het Friese volkslied bij de Fedde Schurer-betinking, mag dat?

Zaterdag wordt, als het goed is, de soap rond het standbeeld van Fedde Schurer in Heerenveen afgesloten. Het zingen (of neuriën) van het Friese volkslied staat ook op de agenda. Mag dat?

De onthulling van het standbeeld van Fedde Schurer op de nieuwe plek aan de Kerkstraat in Heerenveen, eind juli.

De onthulling van het standbeeld van Fedde Schurer op de nieuwe plek aan de Kerkstraat in Heerenveen, eind juli. Foto: Niels de Vries

Na de volgens velen teleurstellend verlopen verplaatsing van het standbeeld van de schrijver, dichter en socialist, eind juli, volgt zaterdagochtend om half elf een nieuwe, alternatieve ceremonie. ‘In lytse betinking’, aldus de Jongfryske Mienskip (JFM), die het evenement ‘Rûnom Fedde’ organiseert. De herdenking is aan de Kerkstraat, waar het beeld nu staat. Lange tijd stond dit op het Gemeenteplein, tussen de terrasstoelen en de parasols. Geen passende plek, vond de PvdA in Heerenveen.

Schrijver Hylke Speerstra was onthutst, vorige maand. De uitnodiging voor de verplaatsing stond vol fouten. Speerstra besloot de festiviteiten te boycotten. Ook over de voertaal, Nederlands in plaats van het Fries waarvoor Schurer streed, was ontevredenheid. De FNP in Heerenveen trok aan de bel, de PvdA was al niet blij met de nieuwe plek en bleef daarom weg bij de ‘onprofessionele onthulling’. De sociaaldemocraten lieten weten het ‘heel goed’ te vinden dat de bijeenkomst wordt overgedaan.

Lees ook | Herkansing in Heerenveen: 'lytse betinking' bij beeld Fedde Schurer

Dat gebeurt dus zaterdag. Speerstra komt nu wel, geeft hij aan. ,,Ik sil al even om ‘e hoeke sjen.’’ Ook wethouder Hans Broekhuizen, die eind juli onder vuur lag, heeft een uitnodiging gekregen. Van de organisatie mag hij zelfs – opnieuw – ‘in praatsje’ houden. Broekhuizen laat weten niet te komen. Hij is op vakantie.

Wel oppert de wethouder dat er ,,een soort van traditie’’ ontstaat bij het beeld. ,,Het is goed dat Friese organisaties en inwoners zich sterk maken voor de Friese identiteit en het gedachtegoed van Fedde Schurer’’, zegt hij. Voor zo’n traditie is nu alle ruimte op de nieuwe plek, aldus Broekhuizen.

Het lijkt niet te mogen

De ‘betinking’ zou eigenlijk worden afgesloten met het zingen van het Friese volkslied. Dat leek te mogen, ondanks de coronamaatregelen, begreep JFM-voorzitter Chris van Hes in eerste instantie. Hij had zelf zijn twijfels. In voetbalstadions mag het publiek immers geen liederen zingen. ,,Mar tsjerkekoaren meie bûten wol sjonge’’, hoorde Van Hes tegelijkertijd. Er was verwarring.

Toch blijkt het niet te mogen. Niet uit volle borst, niet in grotere groepen, ook al houden de aanwezigen zich aan de anderhalve meter afstand. Of het moet om een officieel zangkoor gaan, dan mag het wel, weet Van Hes nu. Maar dat is niet het geval. De oplossing is al gevonden: een muziekinstallatie, een box en een geluidsopname. ,,It is net oars.’’ En mee-neuriën dan? Dat lijkt te mogen.

 

Van Hes voegt eraan toe dat de organisatie het coronavirus en de maatregelen zeer serieus neemt. De Jongfryske Mienskip wil geen verkeerde dingen doen. Twee personen houden nauwgezet in de gaten of de coronaregels worden gevolgd. ,,Der hat kontakt mei de gemeente west. It stânbyld stiet yn ‘e bûtenlucht en om it byld hinne is in soad romte.’’

De gemeente laat weten dat hier inderdaad over gesproken is. Volgens Heerenveen houdt de organisatie zich ‘netjes aan de meest recente noodverordening’. Het gaat om een vrij kleine groep mensen die niet massaal gaan zingen.

Belang van werk

Vóór het volkslied vertellen verschillende sprekers over Fedde Schurer (1898-1968) en het belang van zijn werk. Zo nemen schrijvers Willem Schoorstra en Peter Boomsma het woord en dragen Aant Jelle Soepboer, Sander Hoekstra en PvdA-raadslid Betty van der Ven verhalen en gedichten van Schurer voor. Wie dat wil, kan bloemen leggen bij het standbeeld.

De Schurer-betinking, vroeg op de dag, en de Nationale Herdenking 15 augustus (einde van de Japanse bezetting) zitten elkaar niet in de weg, aldus de JFM, die het zaterdag kort houdt. ,,Mei dizze betinking wolle wy de opskuor ombûgje ta in moai en weardich momint’’, besluit Chris van Hes. Dat de twee herdenkingen op dezelfde dag zijn, is opmerkelijk. Schurer was uiterst kritisch op de Nederlandse Indië-politiek. Hij was pacifist.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Friese taal en cultuur