Heerenveen werkt mee aan gaswinning in Nieuwehorne

Een informatieavond in Nieuwehorne over de gaswinning, vorig jaar. Foto archief

De gemeente Heerenveen gaat meewerken aan gaswinning in Nieuwehorne. Er zijn echter nog wat tussenstappen nodig.
Lees meer over
Heerenveen

De gaswinningsplannen in Nieuwehorne, vanaf een boorlocatie aan de Vogelweide, kennen een lange voorgeschiedenis. Het juridische traject begon eigenlijk al in 2016 en is nog altijd niet ten einde. De Heerenveense gemeenteraad vergaderde er al vaak over.

Uit het nieuwste milieurapport (mer) blijkt dat veel wettelijke normen of grenswaarden in Nieuwehorne niet overschreden zullen worden en zelfs niet worden benaderd, meldt de gemeente. ‘In veel gevallen is er wél sprake van een merkbare of meetbare verandering, maar die heeft bijna altijd een beperkte omvang of is tijdelijk van aard als gevolg van de aanlegwerkzaamheden’, staat in een gemeentelijk stuk.

Geen extra hinder

Met het milieurapport in de hand concludeert Heerenveen dat het winnen van gas vanaf de Vogelweide ‘geen belangrijke milieugevolgen’ heeft. En: ‘Tegen de achtergrond van de landbouwkundige activiteiten en natuurlijke processen in het gebied, zijn de negatieve effecten die specifiek aan de gaswinning en het transport zijn toe te schrijven, te verwaarlozen.’ Oftewel: in het gebied gebeurt al van alles, de gaswinning veroorzaakt niet al te veel extra hinder.

Daarom wil de gemeente (planologische) medewerking verlenen aan de winning. Toch kan gasbedrijf Vermilion nu niet meteen los. Dat duurt nog even.

Vermilion wil namelijk de geplande proefboorlocatie aan de Vogelweide omzetten in een winningslocatie. Het bedrijf wil daarnaast een pijpleiding aanleggen richting een ‘gasknooppunt’ bij Mildam. Hiervoor moeten bestaande plannen formeel worden gewijzigd.

Deze voorstellen dienen zes weken ter inzage te liggen. Betrokkenen en omwonenden mogen in deze periode bezwaar maken tegen de wijzigingen. Hierna gaat het proces verder. De gemeente heeft met Vermilion afgesproken dat het gasbedrijf de kosten van eventuele planschadeclaims betaalt. Dit wordt vastgelegd.

Nieuws

menu