Heerenveen laat omstreden kunstgrasveld met rust, Waadhoeke moet maatregelen nemen

Rubberkorrels. FOTO ARCHIEF LC

Het kunstgrasveld van SC Heerenveen en VV Heerenveen op sportpark Skoatterwâld blijft liggen. De gemeente laat mogelijke bodemverontreiniging eerst voor wat het is.
Lees meer over
Heerenveen
Waadhoeke

Verschillende Friese gemeenten kregen in juni een verzoek van de Leeuwarder stichting Kom van dat gras af (ook wel: InStrepitus) om in te grijpen. Het ging onder meer om Heerenveen, Waadhoeke, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. Deze gemeenten komen als beheerders van de kunstgrasvelden hun zorgplicht niet na, vindt de stichting.

Op de velden ligt rubbergranulaat, gemaakt van gerecyclede autobanden. Dit rubber komt langs de velden terecht en laat schadelijke stoffen achter, waaronder zink en kobalt. Die komen in de bodem en het grondwater, aldus de stichting.

Heerenveen laat weten op Skoatterwâld, waar profs en amateurs op een kunstgrasveld voetballen, al de nodige controles en maatregelen te hebben uitgevoerd. De boel is ‘grotendeels’ in orde, meldt de gemeente. Zo liggen er inmiddels roosters met daaronder een bak waarin de rubberkorrels worden opgevangen. Ook zijn langs het veld ‘kantplanken’ geplaatst, evenals borstels en borden met uitleg. Korrels die eerder werden gevonden, waren in november al opgeruimd.

Voortbestaan in gevaar

Omdat het om een wat ouder kunstveld gaat, is renovatie nabij. Binnen twee jaar is er een nieuw veld nodig, verwacht de gemeente. Op dat moment volgt ook een bodemonderzoek. Tot die tijd laat Heerenveen het veld voor wat het is. Gezien de ouderdom van het kunstgrasveld zal ‘eventuele bodemverontreiniging in deze periode niet significant toenemen’.

Nu meteen zo’n bodemonderzoek starten, en indien nodig uitgebreide maatregelen treffen, heeft voor de twee voetbalclubs grote financiële consequenties, stelt de gemeente. Het kan, zeker in deze coronatijd, zelfs het voortbestaan in gevaar brengen. De kans is groot dat zij ‘dit niet overleven’, staat in een gemeentelijke brief. Deze maatschappelijke impact laat Heerenveen meewegen. ,,Met name voor VV Heerenveen is dat het geval’’, licht sportwethouder Jelle Zoetendal toe. ,,Die heeft weinig eigen vermogen. SC Heerenveen zit er ook niet op te wachten, maar zal niet meteen omvallen.’’

Waadhoeke komt in actie

Ook Waadhoeke heeft gereageerd op het verzoek van de stichting Kom van dat gras af. De kunstgrasvelden in Franeker, Menaam, Minnertsga, Sint Annaparochie en Dronryp voldoen niet aan de milieuregels, constateert de gemeente na onderzoek door de Friese milieudienst FUMO. Waadhoeke moet maatregelen nemen. De gemeente onderzoekt nog welk bedrag er nodig is. Waadhoeke concludeert verder dat de problemen op velden in Oudebildtzijl en Deinum op te lossen zijn met maatregelen als het plaatsen van kantplanken en grotere schoonlooproosters.

Bij de vijf kunstvelden in Franeker, Menaam, Minnertsga, Sint Annaparochie en Dronryp moet nader bodemonderzoek worden uitgevoerd, omdat hier bodemverontreiniging kan ontstaan. Bij drie van deze vijf velden werd rubber aangetroffen op de onbeschermde bodem. Verder moet bij enkele velden nog duidelijk worden welk materiaal precies is gebruikt. Dit moet aantoonbaar afkomstig zijn van gemalen autobanden van personenwagens, bestelauto’s of bedrijfswagens.

Nieuws

menu