Heerenveen grijpt in en voorkomt 'totale kaalslag' op kaden

Wetterskip Fryslân gaat in en om Heerenveen kaden ophogen. Dat gebeurt echter te rigoureus, vindt de gemeente. Er zou te veel groen sneuvelen.

De kade van het water aan de Heideburen in Heerenveen moet worden opgehoogd. FOTO NIELS DE VRIES

De kade van het water aan de Heideburen in Heerenveen moet worden opgehoogd. FOTO NIELS DE VRIES

Om op twee belangrijke plekken dit groen toch te behouden, betaalt de gemeente mee aan de klus. Heerenveen levert een bijdrage van bijna 50.000 euro. Het plan van Wetterskip Fryslân kan hiermee enigszins worden aangepast. Zonder dit bedrag zou het waterschap volgens de gemeente vasthouden aan het oorspronkelijke plan: ‘totale kaalslag van de bestaande groenstructuur’ om vervolgens de kaden te kunnen verhogen.

Dit speelt in de omgeving van de Muntflats (groenstrook met wandelpad tussen de flats en de spoorlijn) en bij het water van de Oude Veenscheiding (van de Haskeruitgang tot aan de fiets- en voetgangersbrug in het Trekpaad). Op deze beide plekken wilde het waterschap als eerste alle bomen kappen om daarna snel en gemakkelijk de boel op te hogen. Bomen (her)planten was niet aan de orde, aldus de gemeente.

Nieuwe bomen en wilde bloemen

Dat was tegen het zere been van Heerenveen. Bij de Muntflats wordt nu, dankzij de gemeentelijke ingreep, als alternatief een damwand geplaatst. Bij de Oude Veenscheiding gebeurt nog meer. Dit water krijgt aan de noordkant een natuurvriendelijke oever met nieuwe bomen en wilde bloemen. Vervanging van de huidige houten damwand is op deze manier niet meer nodig. Bovendien wordt zo de biodiversiteit versterkt. Ook krijgt het al bestaande wandelpad op de nieuwe kade een opknapbeurt.

Op andere plekken in en om Heerenveen grijpt Wetterskip Fryslân eveneens in, maar daar is de gemeente het eens met de maatregelen. Het gaat dan om kleinere ingrepen in de openbare ruimte en bij particulieren op het erf. Zo zullen in het gebied rond de Badweg, de Wederik en de Valeriaan, niet ver van de Muntflats, delen van voetpaden, inritten en tuinen worden verhoogd om aan de normen te voldoen.

Tuin en voetpad ophogen?

Aan de Heideburen is ook een ingreep nodig. Aan de noordkant van het water, ter hoogte van Huize Voormeer, was het plan eerst om onder meer de tuin en het voetpad bij het gebouw op te hogen. Het gaat hier echter om een rijksmonument, inclusief de tuin. Dat ging dus niet door. Uiteindelijk is besloten om hier de kade direct aan de waterkant te verhogen.

Het gebied rondom Museum Belvédère boven Oranjewoud wordt eveneens aangepakt, met name aan de zuidwestkant. Dit gebeurt, naast de gemeente, in overleg met Staatsbosbeheer. Een deel van het water wordt verlegd en veel kaden in het gebied worden versterkt met palen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen