Gemeenten in Zuid-Friesland maken zich grote zorgen over de herrie die de F-35 maakt

Gemeenten in het zuiden van Friesland maken zich grote zorgen over de door Den Haag voorgestelde uitbreiding van het militaire luchtruim.

De F-35.

De F-35. FOTO DEFENSIE

Weststellingwerf meldt ‘ernstige zorgen’ te hebben. De gemeente is ‘onaangenaam verrast’ door de aanstaande uitbreiding van het militaire oefengebied in de lucht. De Fryske Marren concludeert dat het ‘zoekgebied’ van Defensie ‘letterlijk boven ons hoofd ligt’ en is eveneens bezorgd. Ooststellingwerf laat weten dat er veel onrust is bij inwoners van de gemeente, die als ‘kernwaarden’ rust, stilte en natuur heeft.

Smallingerland mist een duidelijke uitleg en onderbouwing over de geluids- en milieueffecten. Het vindt daarnaast dat er geen overleg is geweest met gemeenten; het rijk heeft het luchtruimplan enkel gemeld. Dit gaf Heerenveen eerder ook al aan. Deze gemeente is van mening dat er eerst informatiebijeenkomsten moeten komen voor inwoners en bestuurders.

Lees ook: Heerenveen maakt bezwaar tegen plan om luchtruim anders in te delen

Súdwest-Fryslân vindt dat er geen extra geluidshinder mag zijn en focust verder op de toekomstige vlieghoogte van jachtvliegtuigen. De minimale vlieghoogte in het oefengebied moet omhoog: van de voorgenomen 2 kilometer naar 4,5 kilometer. ‘Dit moet ons inziens goed mogelijk zijn, omdat u zelf al heeft aangegeven dat de meeste oefeningen met de F-35 zich afspelen op de hoogte van ruim 4500 meter.’ Ook andere gemeenten noemen dit.

Oefengebied veel groter

Een en ander valt te lezen in brieven (zienswijzen) van de zuidelijke gemeenten aan de ministeries van Infrastructuur en Defensie. Deze twee ministeries maakten in januari bekend dat het militaire oefengebied in de lucht boven Friesland de komende jaren flink wordt uitgebreid.

Straaljagers vliegen straks niet alleen over het noorden en westen van de provincie, zoals nu veelal gebeurt, maar ook over het zuiden en oosten. Sterker nog: heel Noord-Nederland wordt oefenluchtruim. In Friesland verandert de situatie met name voor de zuidelijke gemeenten.

Weststellingwerf wijst Den Haag op de extra herrie voor inwoners en toeristen rond de natuurgebieden Rottige Meente en Brandemeer. Ooststellingwerf doet hetzelfde met betrekking tot het Drents-Friese Wold en het Fochteloërveen. Zogeheten Natura 2000-gebieden moeten worden ontzien of er moeten compenserende maatregelen komen, schijft deze laatste gemeente.

Van de regen in de drup

De Fryske Marren vreest ‘van de regen in de drup te geraken’: straks krijgt het laagvliegende jachtvliegtuigen terug voor de geschrapte laagvliegroutes van het nieuwe burgervliegveld Lelystad Airport. De gemeente stipt net als Weststellingwerf de decibels aan van de F-35. Dit nieuwe vliegtuig maakt veel meer lawaai dan de oude F-16.

Smallingerland vraagt in zijn brief nog speciale aandacht voor Vliegveld Drachten. De gemeente gaat ervan uit dat het grotere militaire oefengebied geen invloed zal hebben op het gebruik van het Drachtster veld en wil dit zwart op wit. Vorige maand noemden Gedeputeerde Staten de voorgestelde uitbreiding van het militaire luchtruim al ‘onacceptabel’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
F-35
Defensie