GL Heerenveen wil Zwarte Piet bespreken

Tûmba wil dat gemeenten alleen nog maar subsidie geven aan Sinterklaasactiviteiten die geen traditionele Zwarte Piet gebruiken. De roetveegpiet is wat hen betreft een goed alternatief. ANP

De GroenLinks-fractie van Heerenveen heeft Zwarte Piet op de agenda van de raadscommissie gezet naar aanleiding van een oproep van discriminatiemeldpunt Tûmba.
Lees meer over
Heerenveen

Tûmba pleit ervoor dat het gemeentebestuur zich uitspreekt tegen de traditionele Zwarte Piet, die volgens het College van Rechten voor de Mens discriminerende en racistische aspecten heeft. Ze schrijft dan aan de raadsleden van Heerenveen dat de gemeente een sleutelrol heeft in het bestrijden van discriminatie. Zij wijzen erop dat het maatschappelijke draagvlak, met grote anti-racisme demonstraties in het land, voor verdere anti-discriminatiemaatregelen hoog is. Tûmba pleit daarbij onder meer voor een actievere rol van de gemeente in het aanspreken van discriminerende verhuurders.

Ook schrijven ze dat de gemeente niet langer subsidie moet geven aan Sinterklaasactiviteiten die gebruikmaken van de traditionele Zwarte Piet. Daarnaast moet de gemeente volgens Tûmba aan schoolbesturen vragen afscheid te nemen van Zwarte Piet en hen eventueel bij de overgang naar een andere invulling van het Sinterklaasfeest te begeleiden. De Heerenveense GroenLinks-fractie wil graag weten of de gemeente al in gesprek is met Sinterklaasorganisaties over de invulling van de activiteiten.

Nieuws

menu