GroenLeven mag in zandwinput bij Heerenveen tweede zonnepark ontwikkelen

Foto archief

GroenLeven mag in de voormalige zandwinplas op bedrijventerrein Haskerveen bij Heerenveen ook een tweede drijvend zonnepark aanleggen.
Lees meer over
Heerenveen

Het Heerenveense bedrijf ontwikkelt hier al een eigen, kleiner zonnepark en kan nu ook in het gemeentelijke deel van het water aan de slag. Het gaat, inclusief oeverranden, om zo’n 30 hectare.

De gemeente Heerenveen wil met GroenLeven een erfpachtovereenkomst sluiten. Samenwerking zou voordelen opleveren. Zo is er maar één beheerder nodig en zien de twee parken er straks hetzelfde uit. Andere bedrijven mogen nog bezwaar aantekenen tegen de keuze voor GroenLeven.

Met het bedrijf worden afspraken gemaakt over de inzet van lokale ondernemers bij de aanleg en het beheer van het drijvende zonnepark. Hetzelfde geldt voor ‘inwoners aan de zijkant van de arbeidsmarkt’, aldus de gemeente. Ook zouden studenten van het Friesland College in Heerenveen er leerervaring moeten opdoen.

Nieuws

menu