Geruststelling: zorgplan in Katlijk slokt de woningvoorraad van het dorp niet op

FOTO SHUTTERSTOCK

De plannen van zorggroep Thorp voor de Moskoupleats in Katlijk hebben geen nadelige gevolgen voor de woningvoorraad van het dorp. Dat laat Thorp weten.

De zorggroep, die nog in oprichting is, heeft een nieuwsbrief gemaakt voor buurtbewoners van de Moskoupleats, een vervallen boerderij aan de Schoterlandseweg waar in 2017 een dodelijk familiedrama plaatsvond.

Deze boerderij wordt, als het aan Thorp ligt, opgeknapt en uitgebreid. In de Moskoupleats moeten 24 appartementen komen met dagbesteding erbij. De cliënten, mensen met een psychische beperking (zorgcategorie 3 tot 4), hebben veel toezicht en begeleiding nodig.

Inwoners van Katlijk zijn bezorgd over de plannen. Er leven veel vragen, al een flinke poos. Waarschijnlijk wordt nog dit jaar een nieuwe informatieavond georganiseerd. In de nieuwsbrief beantwoordt Thorp alvast een deel van de vragen.

Lees ook [PREMIUM] Vragen en zorgen: nieuwe infoavond over zorgboerderij Katlijk

Zo stelt de zorggroep dat de plannen geen invloed hebben op het zogeheten wooncontingent van het dorp. Voor eigen inwoners blijft het aantal nieuw te bouwen huizen dus gelijk. Volgens Thorp gaat de gemeente Heerenveen de Moskoupleats zien als één adres of huishouden. Wethouder Jaap van Veen bevestigt dit. ,,Dat was zelfs een van de voorwaarden van ons.’’

Afwachtende houding

Eerder zei Van Veen voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. Ook de gemeente wil nog meer weten van de zorggroep en is benieuwd naar reacties en suggesties uit het dorp, bijvoorbeeld tijdens de informatieavond. Medio volgend jaar worden pas knopen doorgehakt.

In de nieuwsbrief legt de zorggroep verder uit dat het niet gaat om criminelen of tbs’ers. Die vrees leefde bij sommige inwoners. ‘Crimineel gedrag past hier niet in’, staat in de brief. Voor tbs-cliënten moet een zorgorganisatie een speciale vergunning hebben. Zo’n vergunning heeft Thorp niet aangevraagd. ‘En wij zijn ook niet voornemens dit in de toekomst te gaan aanvragen’.

Wel komen de cliënten, mochten de plannen doorgaan, straks gewoon buiten. ‘Deze mensen zijn heel goed in staat om zelf de straat op te gaan. Ze hebben geen 24 uur per dag begeleiding nodig. Begeleiding in de dagstructuur is uitermate belangrijk.’ De cliënten moeten melden wanneer zij weggaan, hoe laat zij terug zijn en waar zij naartoe gaan.

Nieuws

menu