Gemeente Heerenveen wil inwoners met schulden eerder vinden en helpen

FOTO

FOTO PIXABAY

In de gemeente Heerenveen wordt vanaf 1 maart begonnen met het eerder signaleren van schulden bij de inwoners. Zo kan er hulp geboden worden aan deze mensen al voordat ze zelf aan de bel trekken.
Lees meer over
Heerenveen

Betalingsachterstanden bij woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven worden gemeld bij de gemeente, die dan contact op kan nemen met de inwoners. De gemeente hoopt zo problematische schulden bij inwoners te voorkomen.

De gegevens van inwoners met betaalachterstanden mogen per 1 januari 2021, door een wetswijziging, in een vroeg stadium al uitgewisseld worden. Vanaf 1 maart krijgt iedere inwoner waarover de gemeente bericht krijgt over een betaalachterstand een hulpaanbod van het team vroegsignalering. Dit kan per sms, brief, email, telefoon of huisbezoek zijn.

Het team kan de persoon vervolgens helpen met het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van inkomensverruimende maatregelen of het inzetten van preventief budgetbeheer. De aangeboden hulp is gratis en vrijblijvend.

Dit jaar houdt de gemeente bij hoeveel inwoners gesignaleerd en daadwerkelijk geholpen worden door deze manier van werken. Op basis van de resultaten bepaalt de gemeente of in de daaropvolgende jaren dezelfde werkwijze gehanteerd blijft of dat aanpassingen nodig zijn.