Forse kritiek Zuidoosthoek op woonplan provincie: 'Plan dekt de lading niet'

Vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland hebben flinke kritiek op een nieuw woonplan van de provincie. Zij vinden dat het plan niet aansluit bij de praktijk en zien ‘een zeer hoge druk’ op de woningmarkt.

In het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt flink gebouwd. Als het aan de gemeente Ooststellingwerf ligt, maakt de provincie ruimte voor veel meer nieuwbouw in het zuiden van Friesland.

In het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt flink gebouwd. Als het aan de gemeente Ooststellingwerf ligt, maakt de provincie ruimte voor veel meer nieuwbouw in het zuiden van Friesland. FOTO RENS HOOYENGA

Lees meer over
Heerenveen
Ooststellingwerf
Opsterland
Smallingerland
Weststellingwerf

Het staat er hoffelijk. De vijf gemeenten - Heerenveen, Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf - onderschrijven het provinciale woonplan ‘in hoofdlijnen’, zo valt te lezen in een gezamenlijke reactie. Maar hierna volgt een lange lijst met ontwikkelingen en onderwerpen die zij missen in de Beleidsbrief Wonen, zoals het plan officieel heet. Er is veel meer aandacht en nuancering vereist ‘om het wonen in de regio Zuidoost goed te regelen’. Het plan dekt de lading niet.

Nieuws

menu