Forse kritiek Zuidoosthoek op woonplan provincie: 'Plan dekt de lading niet'

Vijf gemeenten in Zuidoost-Friesland hebben flinke kritiek op een nieuw woonplan van de provincie. Zij vinden dat het plan niet aansluit bij de praktijk en zien ‘een zeer hoge druk’ op de woningmarkt.

In het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt flink gebouwd. Als het aan de gemeente Ooststellingwerf ligt, maakt de provincie ruimte voor veel meer nieuwbouw in het zuiden van Friesland.

In het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt flink gebouwd. Als het aan de gemeente Ooststellingwerf ligt, maakt de provincie ruimte voor veel meer nieuwbouw in het zuiden van Friesland. FOTO RENS HOOYENGA

Het staat er hoffelijk. De vijf gemeenten - Heerenveen, Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf - onderschrijven het provinciale woonplan ‘in hoofdlijnen’, zo valt te lezen in een gezamenlijke reactie. Maar hierna volgt een lange lijst met ontwikkelingen en onderwerpen die zij missen in de Beleidsbrief Wonen, zoals het plan officieel heet. Er is veel meer aandacht en nuancering vereist ‘om het wonen in de regio Zuidoost goed te regelen’. Het plan dekt de lading niet.

In het woonplan is de provinciale bevolkingsprognose uitgangspunt voor het beleid. ‘Dit begrijpen wij’, stellen de gemeenten, ‘maar het moet wel duidelijk zijn dat het om aannames gaat, waarbij de uitkomst niet vaststaat. Op dit moment sluit de prognose niet aan bij wat we zien in de dagelijkse praktijk. Wat we zien is een zeer hoge druk op de woningmarkt’. Extra huizen zijn nodig.

'De dip komt later'

Er is veel meer kritiek, op uiteenlopende onderwerpen. Zo beweert de provincie dat, op Leeuwarden na, in alle gemeenten in de periode 2020-2030 sprake is van een sterke daling van de bevolking. ‘Dit is niet bij alle gemeenten in onze regio aan de orde ... en vraagt dus om nuancering’. Ook missen de zuidoostelijke gemeenten een visie op actuele ontwikkelingen als de coronapandemie, de Lelylijn en het belang van woningbouw voor leefbaarheid in de dorpen.

‘De coronacrisis zorgt voor een andere dynamiek. Afstand woon - werk is minder belangrijk en deze trend zet wellicht door. De vraag naar woningen vanuit het Westen lijkt toe te nemen. Wij vinden dit onvoldoende belicht’, staat in de brief van de gemeenten. En ook: ‘De mogelijke komst van de Lelylijn is meer actueel dan ooit. We vragen u te omschrijven hoe u hierop anticipeert.’

,,Het plan ademt nog wat het verleden’’, zegt de Heerenveense wethouder Jaap van Veen. ,,Thuiswerken blijft waarschijnlijk wel, ook na de coronacrisis. Natuurlijk heb je te maken met demografische ontwikkelingen. Wij willen ook niet bouwen voor leegstand. Maar die bevolkingsdaling ... wij zien ‘m niet. De dip komt later.’’

Flexibel bouwen

In de tussentijd zou je flexibel moeten bouwen, vindt Van Veen. Tijdelijk. Circulair. ,,Demontabele huizen, ook voor de dorpen. Bouwbedrijf Van Wijnen heeft hier onlangs een mooi initiatief voor gelanceerd. In Heerenveen hebben wij al twee gebieden aangewezen waar dat kan: de omgeving van de McDonald’s en het Stadiongebied. Die hele ontwikkeling missen wij als gemeenten in dit provinciale plan.’’

Verder is er te weinig aandacht voor het levendig houden van de centra van Drachten en Heerenveen. De vraag naar winkel-, kantoor- en horecaruimte neemt hier af, maar de gemeenten willen geen leegstand. ‘Transformatie van panden naar woningen is van groot belang’, valt te lezen. Dit geldt ook voor grotere kernen als Wolvega, Gorredijk en Oosterwolde.

Daarnaast verdient ‘huishoudensverdunning’ meer aandacht. Deze trend zet door. Het aantal kleine(re) huishoudens neemt toe. In Heerenveen komt hier nog een specifieke groep bij: sporters die in de buurt van Sportstad of Thialf willen wonen. De oostelijke gemeenten wijzen bovendien op de recent verbeterde wegen in het gebied, zoals de N381. De aanpak van deze weg zou een effect kunnen hebben op de woningmarkt.

Meer sociale huurwoningen

Eerder deze week reageerde Leeuwarden al op het provinciale woonplan. Deze gemeente vindt dat grote plaatsen als Heerenveen, Drachten en Sneek de ruimte moeten krijgen om meer sociale huurhuizen te bouwen.

In de eerste maanden van volgend jaar vergaderen provinciale staten over het woonplan.

Lees ook PREMIUM | Leeuwarden roept Sneek, Drachten en Heerenveen op om meer sociale huurhuizen te bouwen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen