'Fear yn 'e broek' voor Heerenveense scholen

Van links naar rechts: Alisia Stevens ,Evi lageveen en Jens Zandstra van basisschool De Buitenkans. Ze hebben het stripboek In Wrâldreis yn 80 dagen gekregen en lezen alvast. FOTO NIELS DE VRIES

De Burgeractiegroep Sis Tsiis greep woensdag het begin van de Kinderboekenweek aan om Heerenveense scholen te complimenteren die het onderwijs in het Fries goed op orde hebben.
Lees meer over
Heerenveen

Drie scholen in Heerenveen zijn aan het begin van de Kinderboekenweek in het zonnetje gezet door de Burgeractiegroep Sis Tsiis. Het gaat om de basisscholen De Buitenkans en CBS de Hoeksteen en de vmbo-school Nordwin College. Volgens Sis Tsiis springen ze eruit omdat het onderwijs in de Friese taal op deze scholen tot het hoge A- en B-profiel behoort. Door ze ‘in fear yn ‘e broek’ te steken, wil Sis Tsiis meer aandacht vragen voor Fries onderwijs.

Het niveau van het onderwijs in het Fries is de laatste jaren volop in discussie vanwege de vele ontheffingen die de provincie verleent, waardoor scholen niet aan het A- of B-profiel hoeven te voldoen. De Raad van Europa riep onlangs de Nederlandse regering op meer te doen voor regionale talen. De raad baseert zich op een periodiek rapport van het Comité van Experts van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Er moeten meer uren onderwijs in het Fries op basisscholen en middelbare scholen bij en de raad wil meer aandacht voor de Friese cultuur en geschiedenis in het onderwijs.

Protestmanifestaties

Sis Tsiis hield een aantal grotere protestmanifestaties tegen de in hun ogen onvoldoende kwaliteit van het Fries in het onderwijs. Sinds juni dit jaar voeren ze een eigen peiling uit. Op hun website is een permanente vragenlijst beschikbaar die ouders of grootouders in kunnen vullen en waarin hun mening over het onderwijs in het Fries wordt gevraagd op een specifieke school. Daar maakten tot nu 85 mensen gebruik van. Van hen geeft 48 procent aan dat de school voldoet aan de afspraken over Friese les die met de provincie gemaakt zijn. 45 procent geeft aan dat er te weinig wordt gedaan.

Dit laatste geldt niet voor de drie Heerenveense scholen. Leerlingen daarvan werden daarom uitgenodigd de speciale etalage in het kader van de Kinderboekenweek bij boekhandel Binnert Overdiep te openen. Schrijver Geart Tigchelaar overhandigde hen daarna een oorkonde en een pakket Friese boeken, dat ze van te voren uitgezocht hadden.

Eind 2018 werden scholen in Leeuwarden beloond door Sis Tsiis omdat ze van de minimale eis voor Fries onderwijs waren overgestapt op een hoger niveau waarbij Fries leren verstaan en spreken hoort. De actiegroep kondigde gisteren aan dat ook andere plaatsen in Friesland, waar het Fries onder druk staat, aan de beurt zullen komen voor een steuntje in de rug als ze er positief uitspringen.

Nieuws

menu