FNP verbaasd over naam Oude Schouw op nieuwe borden

Op de brug staat al wel Aldskou.

Op de brug staat al wel Aldskou. Foto: niels de vries

De FNP in Heerenveen is het niet eens met de vermelding van Oude Schouw én Aldskou op de nieuwe borden van dit buurtschap tussen Jirnsum en Akkrum. De partij wil hierover in gesprek met de gemeenteraad en het college van b. en w.
Lees meer over
Heerenveen

Dit voorjaar werd bekend dat de borden van het buurtschap tweetalig worden. Naast Oude Schouw (de oude situatie) komt ook de Friese naam Aldskou erop.

De vorige gemeente waar het buurtschap onder viel, Boarnsterhim, heeft dit eind jaren tachtig verzaakt toen wel alle achttien dorpsnamen verfriesd werden, maar niet de namen van de buurtschappen. Daarover trok vorig jaar een inwoner van Grou aan de bel. Hij kreeg gelijk.

Enquête

De gemeente Heerenveen, waar het buurtschap nu onder valt, besloot dit voorjaar na een enquête onder de bewoners tot tweetaligheid. De meerderheid van de ondervraagden wilde echter alleen de Friese naam op de borden, oftewel alleen Aldskou.

Daarom wil de FNP weten waarom ook Oude Schouw op de nieuwe borden komt. Aldskou is de enige juiste naam en doet recht aan de uitkomst van de enquête, vindt de partij.